į pirmą puslapį

Grupės

Anoniminių alkoholikų grupė „Trakas“

  Anoniminių alkoholikų grupė „Trakas“ logo

Grupės susirinkimai vyksta parapijos namuose (Sodų g. 8A, Trakai) kiekvieną savaitės pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį 19.00 val.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI — tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu — noras mesti gerti. Yra galimybė rengti AL-ANON ŠEIMOS GRUPĖS susirinkimus. AL-ANON ŠEIMOS GRUPĖS — tai alkoholizmu sergančių žmonių artimųjų ir draugų bendrija.

Pasikalbėti galima telefonais — 8 600 40 636 arba 8 618 58 004.
Parašyti elektroniniu paštu —
Pasiskaityti grupės internetiniame puslapyje — http://trakas.arka.lt/

 


Šventojo Rašto skaitymo maldos grupė

Grupės susirinkimai vyksta parapijos namuose (Sodų g. 8A, Trakai) kiekvieną ketvirtadienį 18.30 val. (po vakarinių Šv. Mišių).

Kodėl mes renkamės? Tiesiog ieškome Dievo.

Ką mes čia veikiame? Meldžiamės, skaitome Šventąjį Raštą, apmąstome, dalinamės kaip mus paliečia Dievo Žodis, ar veikia ir kaip jis veikia mūsų gyvenimus. Taip pat klausomės kito, šalia esančio, ir tiesiog būname kartu.

Po 2014 m. rudenį vykusių Alfa kursų mūsų gerokai pagausėjo. Atsirado didesnis poreikis gilintis į tikėjimo žinias, todėl periodiškai klausomės tiek dvasininkų, tiek pasauliečių mokymų aktualiomis tikėjimo temomis, žiūrime filmus, važiuojame į piligrimines keliones. Per gavėnią ir adventą organizuojame rekolekcijas.

Mūsų grupelė atvira. Ateik, ir tu! Kartu ieškosim atsakymų, kartu daug lengviau!

„Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ Mt 18, 20

Kontaktinis asmuo: Milda Audarienė, tel. 8 620 44840, el. p.


Šv. tėvo Pijaus užtarimo maldos grupė

Šv. tėvas Pijus

Grupės susirinkimai vyksta parapijos namuose (Sodų g. 8A, Trakai) kas antrą penktadienį 18.30 val. (po vakarinių Šv. Mišių).

Maldos grupės nariai kasdien meldžiasi už parapijiečius, artimuosius, pažįstamus, prašydami Viešpaties suteikti jiems reikalingų malonių.

Maldos prašant Tėvo Pijaus užtarimo

O Jėzau, malonės ir gailestingumo pilnas! Tu gelbėdamas žmonių sielas kentėjai ir mirei ant kryžiaus, kad išpirktum juos iš nuodėmių. Nuolankiai Tavęs prašau, užtariant Šventajam Tėvui Pijui, pažymėtam kančios ženklais - stigmomis. Per šį kunigą, kuris mielaširdingai Tau tarnaudamas pašventė visą savo gyvenimą ir kentėjo dėl nusidėjėlių išganymo – suteik man nuodėmių atleidimą ir malonę (čia galima įdėti savo intenciją), kurios prašau.
Dėl didesnės Tavo garbės teikis patraukti visus žmones prie savo mylinčios širdies, Tu, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen

Šventasis tėve Pijau, apdovanotas mūsų Išganytojo šventais kančios ženklais (stigmomis), Tave Dievas išrinko, kad mūsų laikais iš naujo parodytum Dievo meilės stebuklą ir Jo galybę. Būk danguje mūsų užtarėju, o kai šaukiamės Tavo užtarimo prie Viešpaties Gailestingumo sosto, išmelsk mums nuodėmių atleidimą, malonę susivienyti su Jėzumi Kristumi Eucharistijoje ir džiaugsmo būti šventoje mūsų Bažnyčioje. Saugok mus nuo piktosios dvasios, nukreipk mūsų žingsnius į ramybės kelią ir išmokyk mus gyventi Dievo vaikų laisvėje ir tiesoje. Amen

Savo maldos intenciją už save patį, artimąjį ar pažįstamą, galite atsiųsti nurodytam kontaktiniam asmeniui. Maldos grupė Jūsų intencija melsis 7 dienias ir prašys Viešpaties suteikti reikalingų malonių.

Jei jauti norą melstis už kitus ir turi galimybę pasišvęsti šiai tarnystei, prisijunk prie mūsų ir melskimės kartu!

Kontaktinis asmuo: Tadas Ringys, tel. 8 672 19103, el. p.


Trakų parapijos Šv. Faustinos savanorių grupė

šv. ses. Faustina

Trakų parapijos Šv. Faustinos savanorių grupės tikslas:

  • atsiliepti į sergančių, neįgaliųjų, vyresniojo amžiaus žmonių bei jų artimųjų vienišumą ir kančią, lankyti juos, kalbėtis ir būti kartu maldoje.

Jei Jums, Jūsų kaimynams ar pažįstamiems reikalinga pagalba ir norėtumėte, kad Jus lankytų parapijos savanoriai, kreipkitės į mus.

Kviečiame Jus, norinčius ir galinčius dalyvauti savanorių veikloje, į Trakų parapijos Šv. Faustinos savanorių grupę. Švęskime Ypatingo Gailestingumo Jubiliejaus metus atlikdami gailestingumo darbus.

Trakų parapijos Šv. Faustinos savanorių grupės veiklai pritaria ir ją konsultuoja Vilniaus Arkivyskupijoje Carito vykdomos Artumo programos atsakingi asmenys.

„Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista.“ Lk 6, 36–37

Kontaktinis asmuo: Ona Toločkaitė, tel. 8 610 06845, el. p.

aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias