į pirmą puslapį

Vainikavimas

 Šiandien vainikavimo ceremoniją primena virš Didžiojo altoriaus presbiterijos skliaute kabanti iškilmes menanti karūna. Silvijos Knezekytės fotografija

Į baroko formas įgavusį bažnyčios Didįjį altorių iškilminga keturių vyskupų vedama procesija Trakų Dievo Motinos atvaizdą grąžino 1667 m. rugsėjo 8 d. Nuo tada rugsėjo 8-ąją — Švč. Mergelės Marijos Gimimo dieną — Trakuose rengiami atlaidai. Paveikslas vis labiau garsėjo stebuklais ir malonėmis, atsidėkojant Dievui už Marijos užtarimu gautas malones paveikslui buvo dovanoti prabangūs aptaisai, karūnos, juvelyriniai dirbiniai. 1718 m. rugsėjį surengtos ypatingos aštuonias dienas trukusios iškilmės — Trakų Dievo Motinos paveikslas vainikuotas iš Romos atsiųstomis karūnomis. Apeigos vyko pagal Vatikano Šv. Petro bazilikos kapitulos rekomendacijas, o Trakų Dievo Motina buvo paskelbta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės globėja. Rengiantis šioms iškilmėms bažnyčia buvo atnaujinta ir papuošta. Šiandien vainikavimo ceremoniją primena virš Didžiojo altoriaus presbiterijos skliaute kabanti iškilmes menanti karūna.

Paveikslą garsino gausios jo kopijos. Viena jų, saugoma Latvijos Agluonos miestelio bažnyčioje, irgi garsėja malonėmis. XVII—XIX a. Trakų Dievo Motina vaizduota knygų iliustracijose ir devociniuose paveikslėliuose.

aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias