į pirmą puslapį

Giesmės

Trakų Marijai

Muzika Dainiaus Juozėno, žodžiai Kun. St. Ylos

Vainiką Vytautas tau pynė,
Ir Roma puošė vainiku,
– O Motin, tiek vargų patyrėm
Karų ir priespaudos laiku.

Antai padangė vėl aptemus,
O Motin, kas tave atstos?
Buvai Valdovė mūsų žemės,
Esi dabar širdy tautos!

Užtarki kenčiančią tėvynę,
Palengvink nerimą žmonių,
Maldų vainiką tau supynę,
Mes siunčiam iš visų kraštų.
 

aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias