į pirmą puslapį

Įvykių archyvas visos naujienos

Sveikiname parapijos kleboną Joną Varanecką 25-ojo kunigystės jubiliejaus proga
Paskelbta: 2016-05-30 22:26:17
Klebonas Jonas Varaneckas. Artūro Šostako nuotrauka. 2016-05-30 d.

Evangelijoje pagal Morkų skaitome: "Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų, metančius tinklus į ežerą: buvo mat žvejai. Jėzus tarė: "Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais." Ir tuojau, palikę tinklus, juodu nuėjo su juo." (Mk 1, 16-18).

Kristus prieš daugiau nei 2000 metų pašaukė pirmuosius mokinius sekti paskui jį. Jėzus nenutilo. Jis ir šiandien kviečia mus sekti paskui jį.

Klebone Jonai, Kristus pasibeldė ir į Jūsų širdies duris ir Jūs jas atvėrėte, ištarėte taip. Ir jau 25 metus Jūs esate žmonių žvejys. Gyvenate ne dėl savęs, gyvenate dėl kitų. Jūs nuo aušros iki sutemų sunkiai triūsiate dėl kiekvienos Jums patikėtos sielos. Šiam pašaukimui, kurį išgirdote ir priėmėte iš paties Dievo lūpų, atiduodate save visą.

Klebone Jonai, dėkojame Jums už pamokantį žodį, Gerosios Naujienos skelbimą, Dievo žodžio aiškinimą, šiltą šypseną, atsidavimą prisiimtai tarnystei ir šios parapijos žmonėms, už tai kad garsinate mūsų Trakų Dievo Motiną Lietuvos Globėją.

Meldžiame, kad šv. t. Pijus užtartų Jus prie Viešpaties Gailestingumo sosto, kad Švenčiausioji Mergelė Marija Jus motiniškai apglėbtų ir globotų, o Viešpats Dievas suteiktų Jums reikalingų malonių.

Gerbiamas ir mylimas klebone Jonai, Trakų parapijos bendruomenė sveikina Jus su 25-uoju kunigystės jubiliejumi!

aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias