į pirmą puslapį

Įvykių archyvas visos naujienos

Sutvirtinimo teikimo šventė Trakų bažnyčioje
Paskelbta: 2016-05-30 13:22:13

Gegužės 14 d., šeštadienį, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje vyko didžiulė šventė - buvo teikiamas sutvirtinimo sakramentas. Vilniaus arkivyskupijos arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas 79 asmenims suteikė sutvirtinimo sakramentą.

Šventė prasidėjo 12.00 val. Šv. Mišiomis, kurias aukojo arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, jam talkino Trakų dekanato dekanas Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios klebonas Jonas Varaneckas.

Sutvirtinimo sakramentas — tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.

Kodėl reikia priimti Sutvirtinimo sakramentą?

Sutvirtinimo sakramento reikia tam, kad būtų paskatintas Krikšto malonės augimas. Jį priimantis žmogus labiau išgyvena Dievo vaiko pašaukimą, tvirčiau susivienija su Kristumi ir Katalikų Bažnyčia kaip tikinčiųjų bendruomene. Sutvirtintas krikščionis iš naujo atranda jam suteiktas Šventosios Dvasios dovanas, turi daugiau drąsos liudyti krikščionišką tikėjimą. Taip krikščionio gyvenime atbaigiamas Krikštas, išliejama Šventosios Dvasios malonė ir sieloje įspaudžiama neišdildoma žymė, sustiprinamas tikėjimas.

Dėkojame mūsų ganytojui arkivyskupui metropolitui Gintarui Grušui už šią suteiktą malonę. Taip pat dėkojame Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikui Arnui Vainauskui už pagalbą ruošiantis sutvirtinimo sakramentui.

Akimirkos iš renginio (nuotraukos Artūro Šostako). Daugiau nuotraukų rasite mūsų Facebook puslapyje.

 

Sutvirtinimo sakramento teikimas Trakų bažnyčioje 2016 m. gegužės 14 d. Artūro Šostako nuotrauka. Sutvirtinimo sakramento teikimas Trakų bažnyčioje 2016 m. gegužės 14 d. Artūro Šostako nuotrauka. Sutvirtinimo sakramento teikimas Trakų bažnyčioje 2016 m. gegužės 14 d. Artūro Šostako nuotrauka. Sutvirtinimo sakramento teikimas Trakų bažnyčioje 2016 m. gegužės 14 d. Artūro Šostako nuotrauka. Sutvirtinimo sakramento teikimas Trakų bažnyčioje 2016 m. gegužės 14 d. Artūro Šostako nuotrauka. Sutvirtinimo sakramento teikimas Trakų bažnyčioje 2016 m. gegužės 14 d. Artūro Šostako nuotrauka.
aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias