į pirmą puslapį

Įvykių archyvas visos naujienos

Įvyko gavėnios rekolekcijos "Palaiminti gailestingieji"
Paskelbta: 2016-03-13 20:13:24

Trakų parapijiečiai kovo 11 d. tradiciškai rinkosi į dviejų dienų gavėnios rekolekcijas. Šių gavėnios rekolekcijų pavadinimas "Palaiminti gailestingieji". Mus mielai priėmė Senųjų Trakų Viešpaties apreiškimo vienuolyne įsikūrusios Šv. Jono apaštalinės seserys. Rekolekcijas vedė ses. Aurelija Petrauskaitė iš Kristaus Karaliaus seserų kongregacijos.

Kas gi yra tos rekolekcijos? Rekolekcijos - tai laikotarpis, kai atsitraukiame iš įprastinės veiklos, susitelkiame tik dvasiniam gyvenimui. Toks gilinimasis į save ir savo santykį su Dievu, laiko skyrimas vien dvasiniams dalykams, turi senas tradicijas. Jėzus pasitraukė į dykumą praleisti laiko maldoje bei pasninkauti. Pirmieji vienuoliai taip pat dažnai pasitraukdavo į atokias vietoves: maldos, tylos, susikaupimo laikui su Dievu. Jau kurį laiką ši maldos tradicija sparčiai plinta tarp pasauliečių.

Ištrūkę iš kasdienybės, paskyrę laiką tik gilinimuisi į save ir savo santykį su Dievu, klausėmės ses. Aurelijos paskaitų, pavieniui ir bendrai meldėmės, dalyvavome Šv. Mišiose, kurias šeštadienį aukojo Trakų Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos vikaras kun. Rimas Kalmatavičius, o sekmadienį eucharistijai vadovavo Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Arūnas Kesilis, dalyvavome Šv. Sakramento adoracijoje, priėmėme atgailos ir susitaikinimo sakramentą, savo prašymus ir dvasines žaizdas patikėjome užtarėjų iš Vilniaus maldai, šeštadienio vakare žiūrėjome filmą "Laiškai tėvui Jakobui".

Ses. Aurelija, pasiremdama Šv. Raštu, mums kalbėjo apie Dievo vaikų laisvę, apie tai, jog esame Dievo įsūniai ir paveldėtojai per Jėzų Kristų. Taip pat ji pasidalijo apie palaiminimų (evangelija pagal Matą 5, 1 - 12) svarbą tikinčiojo gyvenime, apie Dievo gailestingumą, susitaikymą, Dievo, kaip asmens, priėmimą, apie bendruomenių žavesį ir jose kylančius pavojus.

Ne vienam rekolekcijų dalyviui širdin įstrigo Kristaus Karaliaus seserų kongregacijos įkūrėjos seserims išsakytas pamokymas, jog turime pasaulyje gyventi taip, kad aplinkiniai mūsų paklaustų kodėl taip gyvename. Skelbiant Dievo karalystę reikia vadovautis trimis žodžiais: saikas, laikas ir vieta.

Rekolekcijų dalyvių atsiliepimai

"Man rekolekcijos - tai laikas sustoti, nurimti nuo kasdienybės. Tai galimybė sugrįžti ir tarsi kelionė į geresnį savęs pažinimą, lydymam bendruomenės tikinčiųjų ir rekolekcijų vadovų. Šios rekolekcijos vėl sudėjo į minčių "lentynėles" išsibarsčiusius apmąstymus, naujas, bei primirštas žinias, bet svarbiausia, kad davė apsčiai peno apmąstymams ateičiai ir įkvėpė nuolankiam veikimui. Manau, kad lektorės sesers Aurelijos puikios įžvalgos suburs ir vienys mūsų nuostabią bendruomenę vardan pagrindinio tikslo - augimo Jėzuje Kristuje!"
Gintaras

"Buvo puiki proga pažvelgti į savo gyvenimą kitu kampu, tikroje, dieviškoje šviesoje, įvertinti savo mintis, poelgius, žodžius, galimybė su Šventuoju raštu gilintis į Dievo gailestingumo slėpinį nuo pat pasaulio sukūrimo."
Jūratė

"Pirmą kartą dalyvavau rekolekcijose bei gyvenau vienuolyne. Tai prasmingai praleistas laikas, kurio metu buvau ramybėje, nuoširdžiai bendravau su seserimis vienuolėmis bei bendruomenės nariais, praturtinau tikėjimą. Dėkoju organizatoriams už naujas patirtis."
Edita

"Man labai patiko šios rekolekcijos! Ypač dūkti su vaikais kaip vaikystėje. Esu labai patenkintas, su savimi išsivežu daug džiaugsmo, ramybės, tvirtesnio pasitikėjimo Dievu ir savo jėgomis. Susitaikiau su Dievu ir priėmiau save tokį koks esu. Ačiū visiems už šias rekolekcijas!
Deo gratias!"
Raimondas

"Czas rekolekcji jest dla mnie czasem łaski, czasem w którym staram się być całkowicie oddana na działanie Boga. Nie ma wtedy JA, MOJE czy WE MNIE. Staram się zobaczyć Boga w sobie i w każdym człowieku obok mnie. Staram się usłyszeć co do nie mówi Bóg, a Bóg mówi nie tylko w ciszy, On może mówić także przez każdego człowieka, czasem nawet całkowicie przypadkowo spotkanego. W czasie tych rekolekcji na nowo odkryłam prawdę, że Bóg nas nie karze, On nas uczy i czasem pozwala uczyć się z własnych błędów. A czas rekolekcji jest mi potrzebny, by móc usłyszeć własne najskrytsze myśli, przeanalizować własne słowa i uczynki, dostrzec własne błędy i zaniedbania i z całym tym bukietem stanąć w obliczu Miłosiernego Pana.
Dziękuję wszystkim, którzy podczas tych rekolekcji współtowarzyszyli mi."
Zofia

"Esu laiminga ir dėkinga organizatoriams, kad patekau į šias rekolekcijas. Čia suradau ramybę, susidėliojo mano mintys, į mano širdį atėjo dvasinis atgimimas. Dėka sesers Aurelijos išsakytų pasakojimų ir minčių apie Viešpatį, apie prisikėlimą, apie tai kas aš esu ir ko siekiu, man pasidarė aiškesnis kelias link Dievo. Pasijutau Viešpaties Dvasios nušviesta. Man dabar paprasčiau ir lengviau laukti didžiausios šventės - Velykų, kartu atgimti su Kristumi."
Jadvyga

"Man virš 50 metų. Gyvenau augindama vaikus, patirdama daug sunkumų, kritau ir vėl kėliausi, bet Dievą savo širdyje atradau tik dabar. Meilė būna visokia: meilė vyrui, meilė vaikui ir meilė žmogui. Koks gali būti žmogus, kad mylėdamas žmones leistų nukryžiuoti savo sūnų? Ar kas nors galėtų taip pasielgti? Ar galėtų parkritusį vėl pakelti? Tai gali tik mūsų Dievas. Jis tobulas - Jis žino mūsų mintis, darbus ir netobulumus. Per rekolekcijas aš atgavau ramybę, kurios man visada trūko. Sustiprinau tikėjimą,supratau, kad Jis mane veda teisingu keliu ir atėjus laikui Jis bus kartu su manimi. Aš atradau daug draugų ir pamačiau, kad mano skausmas mažėja. Pradedu pasitikėti žmonėmis - tik reikia mokėti visiems atleisti ir būti žmogumi."
*********

Dėkojame organizatoriams ir visiems prisidėjusiems prie rekolekcijų organizavimo. Te Viešpats juos laimina ir globoja!

Akimirkos iš renginio (nuotraukos T. Ringio). Daugiau nuotraukų rasite mūsų Facebook puslapyje.

Gavėnios rekolekcijos 2016-03-11 - 12 d. Gavėnios rekolekcijos 2016-03-11 - 12 d. Gavėnios rekolekcijos 2016-03-11 - 12 d. Gavėnios rekolekcijos 2016-03-11 - 12 d. Gavėnios rekolekcijos 2016-03-11 - 12 d. Gavėnios rekolekcijos 2016-03-11 - 12 d.
aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias