į pirmą puslapį

Įvykių archyvas visos naujienos

Trakuose svečiavosi Šv. Jono broliai
Paskelbta: 2020-01-13 22:17:29

Sausio 8 d. popietę Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje sulaukta svečių iš užsienio. Vidudienį prie stebuklingojo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo meldėsi per 30 Šv. Jono kongregacijos brolių, atvykusių iš D. Britanijos (Londonas), Nyderlandų (Haga, Ultrechtas), Belgijos (Briuselis, Baneuksas), Austrijos (Viena), ir, žinoma, Lietuvos (Vilnius).

Šv. Jono broliai – tai vienuolių bendruomenė, siekianti gyventi ir kontempliatyvų, ir apaštališką gyvenimą, sekdama mylimojo Jėzaus mokinio apaštalo bei evangelisto Jono pavyzdžiu. Ši bendruomenė Katalikų Bažnyčioje įkurta tik 1975 m. dominikonų vienuolio tėvo Marie-Dominique Philippe OP. Šv. Jono kongregacija išplito Šiaurės ir Pietų Europoje, Afrikoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje bei Azijoje.


Šv. Jono kongregacijos vienuolynas Vilniuje įkurtas 1993 m. arkivyskupo metropolito Audrio Juozo Bačkio prašymu. Iš pradžių atvykę vienuoliai dėstė Vilniaus kunigų seminarijoje. Dabar veda rekolekcijas, skaito įvairias paskaitas, rengia stovyklas ir susitikimų dienas šeimoms, organizuoja renginius jaunimui (vienuolyne veikia krikščioniški studentų namai), savo vienuolyne priima norinčius tylos rekolekcijų. Senuosiuose Trakuose, Viešpaties Apreiškimo vienuolyne, įsikūrusios Šv. Jono Apaštalinės seserys.

Kas dvejus metus Šv. Jono broliai (dauguma jų yra ir kunigai) iš Šiaurės Europos regiono susirenka kartu, kad pabendrautų vieni su kitais, drauge melstųsi, studijuotų. Taip pirmadienį, sausio 6 d., Lietuvoje susirinko 45 Šv. Jono broliai. Trečiadienį, sausio 8 d., jie aplankė Trakų Dievo Motinos šventovę, čia meldėsi, buvo aukojamos šv. Mišios. Jų viešnagė Lietuvoje truks iki sausio 10 d.

Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ


Autorės nuotr.

Trakuose svečiavosi  Šv. Jono broliai Trakuose svečiavosi  Šv. Jono broliai Trakuose svečiavosi  Šv. Jono broliai
aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias