į pirmą puslapį

Įvykių archyvas visos naujienos

Įspūdžiai pasibaigus Advento rekolekcijoms
Paskelbta: 2019-12-16 22:58:42

2019 m. lapkričio 29-30 dienomis Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolyne vyko Trakų parapijos rekolekcijos. Jas vedė šv. Jono apaštalinės seserys Izaoka ir Faustina. Rekolekcijų tema iš Evangelijos pagal Joną: „Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą!“

Gražūs žodžiai, bet dažnai iškyla klausimas ką reiškia vienas kitą mylėti, kaip praktiškai tai padaryti? Ses. Izaoka mokyme atskleidė 9-is laiptelius į vis didesnę meilę kitam.

Ar dažnai sakome vieni kitiems skatinamus žodžius, įvardiname gerąsias kito savybes? Ne tik kėlėme šituos klausimus sau, bet ir turėjome galimybę tai padaryti praktiškai. Ses. Faustinos paminėjo vieno šventojo žodžius: kai mes sakome kažką gera kitam, tai per mus kalba ir veikia šv. Dvasia. Dėkojame Dievui už šias rekolekcijas ir prašome, kad nepamirštumėme šios patirties, bet tai ką pradėjome praktikuotume kasdieniame gyvenime.

Štai mūsų bendruomenės narių liudijimai.

Bendruomenės rekolekcijose dalyvavau pirmą kartą. Galvojau, kad nežinosiu kaip ten elgtis, ką daryti. Viskas buvo nuostabu. Šalia buvo geri žmonės. Išgyvenau tikrą bendrystę. Gavau ne tik naujų žinių, bet išgirdau daug gero apie save iš kitų žmonių lūpų. Sesutės vienuolės buvo labai svetingos. Rekolekcijų laikas greitai praėjo. Mikalina

Per šias rekolekcijas aš pajutau didžiulę Dievo meilę man. Supratau, kad žmogų aš turiu priimti su visomis ydomis. Ten būdama pajutau didelę šilumą ir ramybę. Grįžus iš rekolekcijų aš visai kitomis akimis matau mane supančius žmones. Nuo visų jaučiu didelę šilumą ir meilę. Ineza

Per rekolekcijas turim galimybę sustoti, ramiai pabūti, pajausti Jėzaus meilę ne tik sau, bet ir visai bendruomenei. Susirenkam, šlovinam Dievą, juo džiaugiamės, klausomės mokymų. Dalindamiesi skirtingomis gyvenimo patirtimis, mokinamės vieni iš kitų, per tai ateina tikra Dievo išmintis. Po to Gerąją Naujieną nešame iš lūpų į lūpas. Rekolekcijų dėka mes tampame dvasiškai stipresni, pajėgūs atlaikyti gyvenimo smūgius. Būk drąsus ir tu išdrįsk parodyti meilę, o ne baimę, ateik, esi laukiamas. Darius

aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias