į pirmą puslapį

Įvykių archyvas visos naujienos

Popiežius prašo melstis už Bažnyčią
Paskelbta: 2018-10-02 09:34:22
Popiežius Lietuvoje 2018.

Popiežius Pranciškus prašo tikinčiuosius visame pasaulyje spalio mėnesį kiekvieną dieną kalbėti Rožinį ir melstis, kad Švenčiausioji Mergelė Marija ir šv. Arkangelas Mykolas gintų Bažnyčią nuo velnio, siekiančio mus atskirti nuo Dievo ir supriešinti vienus su kitais.

Popiežius prašo kiekvieną dieną kalbamą Rožinio malda užbaigti nuo seniausių laikų žinoma invokacija:

Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja! Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk, Mergele garbingoji ir palaimintoji!

o taip pat kalbėti popiežiaus Leono XIII sukurtą maldą arkangelui Mykolui:

“Šventasis Arkangele Mykolai, padėk mums kovoje, gelbėk nuo blogio ir nuo velnio žabangų. Karštai meldžiame, kad Dievas jį sutramdytų, o Tu, Dangaus kareivijos vade, iš Dievo gauta galia uždaryk pragare šėtoną ir visas piktas dvasias, kurios klaidžioja po pasaulį, siekdamos pražudyti sielas. Amen”

aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias