į pirmą puslapį

Įvykių archyvas visos naujienos

Apie pašvęstąjį pašaukimą. Penktoji Atlaidų diena
Paskelbta: 2018-09-14 23:19:59

Rugsėjo 5-ąją, įpusėjus Atlaidams, buvo meldžiamasi už pašaukimo džiaugsmą praradusius kunigus, už seminaristus, už dar neatradusius Kristaus bei už pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą. Diena skirta Naujosios Vilnios ir Šalčininkų dekanatų piligrimams.

Vakare Švč. Mergelės Marijos paveikslą aplankė piligrimai iš netolimos Rūdiškių parapijos ir iš Senųjų Trakų. Rūdiškiečiai mokiniai klegėjo, sakėsi atėję pėsčiomis penkiolika kilometrų. Mišiose dalyvavo Šv. Jono Apaštalinės seserys iš Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolyno, sesuo Monika paskaitė ištrauką iš Šv. Rašto.

Dienos Mišių metu Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos Taikos Karalienės parapijos kunigo Eduardo Kirstuko pamoksle išgirdome Mergelės Marijos pasitikėjimo patvirtinimą: ji ištarė vienintelį žodį „tebūnie” ir tapo tarpininke tarp Dievo ir žmonių, suteikdama amžino džiaugsmo galimybę. Būdama besilaukianti, ji nukeliavo du šimtus kilometrų kalnų keliais aplankyti Elžbietos, o vėliau, gimus kūdikėliui Jėzui, turėjo slapstytis, paaugusio ieškoti šventykloje. Tačiau Marija viską priėmė iki pat kryžiaus. „O jei mes taip pasitikėtume?” – kėlė retorinį klausimą kunigas E. Kirstukas. Pasak dvasininko, šiandien mūsų širdys nėra atviros Viešpačiui, nes kitokie yra troškimai. Derėtų savęs paklausti, ar galiu visiškai pasitikėti Dievu ir, kaip Marija, tarti „Tebūnie man pagal tavo žodį”.

Ypatingai daug pasitikėjimo reikia kunigui, visko atsižadančiam ir tampančiam Kristaus sekėju – apie dvasininko pašaukimą vakarinėse Mišiose kalbėjo Paluknio parapijos klebonas Šymon Vyklo. Tam reikia daug pastangų, tačiau Dievui viskas įmanoma. Šie žodžiai turėtų sustiprinti kunigus bei seseris vienuoles ir skatinti glaustis arčiau Dievo. Pamokslo pabaigoje kun. Š. Vyklo prašė tikinčiųjų palaikyti pasirinkusius pašvęstąjį gyvenimą, tuomet jiems bus lengviau atlikti savo pareigas.

Parengė Rūta Suchodolskytė-Neniškienė

aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias