į pirmą puslapį

Įvykių archyvas visos naujienos

Jaunieji piligrimai žygiavo su viltimi. Pirmoji atlaidų diena
Paskelbta: 2018-09-04 23:10:56

Pirmąją atlaidų dieną, rugsėjo pirmąją, skirtą meldimuisi už moksleivius, studentus ir mokytojus, įvyko dvyliktas jaunimo piligriminis žygis į Trakus, savo istorinėmis šaknimis siekiantis XVII a., o piligrimystės tradicijos atgaivinimu – 2007 m. 2006 m. arkivyskupijos dienų metu tuometinio Vilniaus metropolito kardinolo Audrio Juozo Bačkio paskatintas, Vilniaus Arkivyskupijos jaunimo centras (VAJC) nusprendė padaryti šį žygį kasmetiniu, ir jau nuo 2007 m. pusė tūkstančio jaunuolių žygiavo tikėjimo kelionėje. Ši piligrimystės tradicija sieja mus su dar gilesne praeitimi, kai 1604 m. iš Vilniaus į Trakus keliavo jėzuitų ir Vilniaus vyskupo Benedikto Vainos surengta procesija. Po bado, sausros ir maro metų pasipylusios liūtys naikino pasėlius, todėl maldininkai keliavo į Trakus prie Marijos paveikslo prašyti Dangaus pagalbos ir jų prašymai buvo išklausyti.

Šiemetinio žygio tema – „Viltis neapgauna” („O viltis neapgauna, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse Šventosios Dvasios, kuri mums duota”, Rom 5,5). Tema atkeliavo iš Popiežiaus Pranciškaus lūpų, jos apmąstymas ir plėtojimas kartu yra ir pasiruošimas Švento Tėvo vizitui bei susitikimui su jaunimu rugsėjo 22 d. Keliavę su viltimi, džiaugsmu ir rožinio malda, įraudę ir linksmi piligrimai pasiekė Trakus po 19 val. Paklaustieji sakė, kad eiti buvo lengva, nes lengva eiti su malda. Šv. Mišias aukojęs Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Darius Trijonis piligrimystės temą pailiustravo asmeniniu pavyzdžiu apie kelionę iš Fatimos, kuomet, išsiveržus ugnikalniui Islandijoje ir sutrikus oro sąlygoms, su maldininkais tris dienas turėjo praleisti nežinomybėje oro uoste. Piligrimystė netikėtomis sąlygomis atskleidė gebėjimą jausti atsakomybę už kitą, parodė, kaip tikrasis jos veikimas pradeda skleistis po kelionės. Vyskupas palinkėjo jaunimui niekuomet nenustoti vilties. Šv. Mišių metu taip pat buvo meldžiamasi už švietimo sistemos darbuotojus, paminėti kartu piligriminiame žygyje dalyvavę Šv. Juozapo seminarijos auklėtiniai. Vėliau vyko agapė, linksmavakaris, pernakt trukusi Švč. Sakramento adoracija.

Parengė Rūta Suchodolskytė-Neniškienė

aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias