į pirmą puslapį

Įvykių archyvas visos naujienos

Įvyko gavėnios rekolekcijos "Dievo Žodis ir malda su Dievo žodžiu: "Jėzus sėja savo Žodį mano gyvenime""
Paskelbta: 2017-03-27 10:24:38
Rekolekcijų dalyviai 2017-03-11 d.

27 tikintieji iš Trakų, Lentvario ir Vilniaus kovo 10 d. tradiciškai rinkosi į trijų dienų gavėnios rekolekcijas. Šių gavėnios rekolekcijų tema "Dievo Žodis ir malda su Dievo žodžiu: "Jėzus sėja savo Žodį mano gyvenime"". Mus mielai priėmė Senųjų Trakų Viešpaties apreiškimo vienuolyne įsikūrusios Šv. Jono apaštalinės seserys. Rekolekcijas vedė ses. Jolita Šarkaitė PAMI iš Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos.

Kas gi yra tos rekolekcijos? Rekolekcijos - tai laikotarpis, kai atsitraukiame iš įprastinės veiklos, susitelkiame tik dvasiniam gyvenimui. Toks gilinimasis į save ir savo santykį su Dievu, laiko skyrimas vien dvasiniams dalykams, turi senas tradicijas. Jėzus pasitraukė į dykumą praleisti laiko maldoje bei pasninkauti. Pirmieji vienuoliai taip pat dažnai pasitraukdavo į atokias vietoves: maldos, tylos, susikaupimo laikui su Dievu. Jau kurį laiką ši maldos tradicija sparčiai plinta tarp pasauliečių.

Rekolekcijų dalyviai ištrūkę iš kasdienybės, paskyrę laiką tik gilinimuisi į save ir Dievo žodį Lectio Divina metodu, klausėsi ses. Jolitos paskaitų, pavieniui ir bendrai meldėsi, dalyvavo Šv. Mišiose, kurias šeštadienį aukojo Vilniaus Šv. Teresės parapijos vikaras Robertas Moisevič, sekmadienį Trakų Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos klebonas Jonas Varaneckas, dalyvavo Šv. Sakramento adoracijoje, priėmė atgailos ir susitaikinimo sakramentą, kovo 11-osios vakare sugiedojo Lietuvos himną.

Ses. Jolita su užsidegimu ir meile Šv. Raštui pristatė susirinkusiems jo skaitymą Lectio Divina metodu. Rekolekcijų dalyviai išklausę mokymų praktiškai išbandė 4 šio metodo žingsnius: skaitymą (Lectio), meditaciją (Meditatio), maldą (Oratio) ir kontenpliaciją (Contemplatio).

Rekolekcijų dalyvių atsiliepimai

"Gavėnios laikas mus kviečia Kelionei į save ir į Dievą, o šios rekolekcijos man buvo tai, kas praturtino šią kelionę ir mane. Savo Tikėjimo kelionėje aš išgirstu daug naujo, aš mokausi, ir šį kartą aš susipažinau su Švento Rašto skaitymo metodu Lectio Divina, apie kurį aš buvau tik girdėjusi, ir kuris, tikiuosi, man padės išgirsti ir suvokti Dievo Žodį. Dabar mano tikslas: pagilinti šias žinias ir (tai svarbiausia) praktikuoti.
Mane taip pat pastiprino žmonių liudijimai apie Dievo žodžio skaitymą šiuo metodu ir jų patirtis bei filme skambėję teiginiai: Biblija – Tu mano gyvenimas, Biblija – Tu mano Tėvynė. Man tai buvo labai stipru, nors jau girdėta ir žinoma, tačiau, matyt, įspūdį stiprina dar ir aplinka bei išgyventos emocijos. 
Po šių rekolekcijų, man dar svarbesni tapo trečiadienio, Švento Rašto skaitymo ir dalijimosi, vakarai, nes aš pajutau, kad grupėje ir bendrystėje, tarytum, ruošiama žemė  (mano širdis) grūdui (Dievo Žodžiui).
Rekolekcijos vyko labai mieloje aplinkoje: tarp bendraminčių, su mielomis ir gerai pažįstamomis sesėmis, kurios mumis labai rūpinosi, o mus visuomet lydėjo ir mums švietė sesers Jolitos šypsena. DĖKOJU VISIEMS."
Ona

"Rekolekcijose dalyvavome kartu, šeimyniniu duetu, kaip vyras ir  žmona. Į namus (į šeimą) atsivežėme ramybę, susikaupimą ir Dievo žodį. Buvo gera, gilu ir prasminga."
Edita ir Darius

"Šios rekolekcijos buvo man pirmos. Sužinojau labai daug naujų dalykų, pagilinau savo meilę ir tikėjimą Dievu. Su visais būti kartu buvo gera, ramu ir šilta. Paliko labai didelį įspūdį ir labai norėčiau dalyvauti dar kartą. Ačiū."
Jūratė

 "Šios rekolekcijos apie maldą buvo įpatingos. Patyriau Dievo gailestingumą - po išpažinties negalėjau nuo šypsnos sučiaupti lūpų. Išmokau kokybiškai melstis, niekur neskubėti, skirti laiko Dievo žodžio skaitymui, medituoti Dievo žodį. Per adoraciją jausmas buvo toks, kad  visi žmonės ilsisi."
Meilė

"Šios rekolekcijos sustiprino mane dvasiškai, pasisėmiau jėgų bei drąsos kovoti šią gyvenimo kovą :)"
Raimondas

 

Gavėnios rekolekcijos 2017 m. Gavėnios rekolekcijos 2017 m. Gavėnios rekolekcijos 2017 m. Gavėnios rekolekcijos 2017 m.
aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias