į pirmą puslapį

Įvykių archyvas visos naujienos

Seime pateiktas nutarimo projektas 2018 metus paskelbti Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais
Paskelbta: 2017-02-22 12:30:52
Trakų Dievo Motina - Lietuvos Globėja, Ligonių užtarėja

2017 m. vasario 15 d. LR Seimo nariai Jaroslav Narkevič, Eugenijus Jovaiša, Rita Tamašunienė, Artūras Skardžius, Valerijus Simulik, Kęstutis Smirnovas, Michal Mackevič, Rima Baškienė, Povilas Urbšys, Česlav Olševski, Algimantas Dumbrava, Kęstutis Pūkas, Kęstutis Bartkevičius, Irena Degutienė, Vytautas Juozapaitis, Dainius Kreivys, Virginija Vingrienė, Laimutė Matkevičienė, Tomas Tomilinas pateikė LR Seimo nutarimo "Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais" projektą.

2018 bus švenčiamas ne tik Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės paskelbimo šimtmetis, bet ir Lietuvos Globėjos, Ligonių Užtarėjos, Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300-ųjų metų jubiliejus. Trakų Dievo Motinos paveikslas yra pirmasis Lietuvoje vainikuotas iš Romos atsiųstomis popiežiaus Klemenso XI karūnomis.

Atsisžvelgiant į tai, kad Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje minimi Trakinės atlaidai yra seniausi, o kartu ir iškiliausi Švč. Mergelės Marijos kulto Lietuvoje iškilmės, menantys taip pat ir Lietuvos valdovo Vytauto Didžiojo vardą, nutarimo projekte siūloma:

  1. paskelbti 2018 metus Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių metais;
  2. sudaryti Lietuvos Globėjos paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo komisiją, kuri iki 2017 m. liepos 1 d. parengtų Lietuvos Globėjos paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo programą;
  3. 2018 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Lietuvos Globėjos paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių komisijos sudarytai ir patvirtintai programai įgyvendinti.

Nutarimo projektą rasite čia.

aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias