į pirmą puslapį

Įvykių archyvas visos naujienos

Jaunimo žygis iš Aušros Vartų į Trakus
Paskelbta: 2016-09-20 11:10:18

Šeštadienį rugsėjo 10 d. gausus Vilniaus  arkivyskupijos jaunimo būrys tradiciškai keliavo pėsčiomis iš Aušros Vartų į Trakų šventovę, kuri garsėja stebuklingu švč. Mergelės Marijos paveikslu.

Jau nuo 2006 m. Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro rengiami piligriminiai žygiai, jungiantys šias senas, stebuklais garsėjančias šventoves, pritraukia būrius jaunimo iš Vilniaus ir kitų vyskupijų. Šių metų žygio tema, pagal 139 psalmės žodžius: „Esu nuostabiai padarytas“.

Aušros Vartų šventovėje palaiminimą iš vysk. Arūno Poniškaičio gavę piligrimai džiugiai patraukė Trakų keliu. Piligriminio žygio metu jauni žmonės turėjo galimybę švęsti susitaikymo sakramentą.

Kelionės metu piligrimai stabteldavo ne tik pailsėti, bet ir klausytis katechezių bei tikėjimo liudijimų. Jaunimui apie savęs priėmimą gražiai liudijo kunigas joanitų vienuolis Jurekas Czarniawski. Jis kalbėjo, kad save priimti dažnai padeda meilė kitam žmogui. Šiame santykyje gali atrasti savyje daug grožio. T. Jurekas kvietė klausti savęs, ar tikrai turiu nemirtingą Dievo dovanotą sielą, ar tikrai Dievas manyje paliko dalelę savęs? Kitas jaunos merginos Neringos liudijimas ragino jaunimą susimąstyti, kodėl kartais mums taip sunku save priimti ir mylėti. Ji liudijo, kad atgailos sakramentas ir mylintis Jėzaus žvilgsnis padėjo išgyti ir atrasti save kaip mylimą Dievo vaiką, pažinti savo kūną kaip Dievo šventovę,  atrasti nuostabią skaistumo dovaną.

Ilgesnis sustojimas piligrimų laukė Lentvaryje, kur buvo išstatytas Švč. Sakramentas. Vakare džiaugsmingai pasiekus Trakų šventovę, piligriminį žygį vainikavo šv. Mišios, kurioms vadovavo vysk. Arūnas Poniškaitis, koncelebruojant būreliui Vilniaus arkivyskupijos kunigų. Vyskupas  savo homilijoje pastebėjo, kad labai svarbu širdimi priimti tą tiesą, kad Dievas mane sukūrė nuostabų, nepakartojamą. Ši tiesa turėtų būti kiekvieno mūsų gyvenimo pamatas. Turime leisti Dievui subrandinti iš mūsų gerus vaisius, nes Viešpats yra mūsų atrama ir stiprybė. Dievas trokšta, kad jo kūrybos grožį pastebėtume kiekviename sutiktame žmoguje. Šventišką žygio programą užbaigė  koncertas.

Renata Žiūkaitė

Šaltinis: http://lt.radiovaticana.va

aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias