į pirmą puslapį

Įvykių archyvas visos naujienos

J. A. Bačkis seminaristams linkėjo tarnystės žmonėms
Paskelbta: 2018-05-24 18:41:41

Gegužės 16 –osios, vakarą, į Trakų Baziliką suvažiavo Vilniaus, Kauno, Telšių kunigų seminarijų seminaristai (apie 30 jaunuolių). Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų gegužės mėnesio maldų intencija, būtent ir skirta melstis už pašauktuosius į kunigystę bei pašvęstąjį gyvenimą, kad drąsiai ir dosniai atsilieptų, o Dievo Motina, melstų už Juos.

Prieš pamaldas jaunųjų seminaristų pasveikinti ir pasidalinti savo įžvalgomis apie tikrąjį ganytojo pašaukimą atvyko kardinolas, Vilniaus arkivyskupas emeritas Audrys Juozas Bačkis. Kaip jis pats pasakojo, jo noras pasitarnauti artimui kas dieną, tai sunkus ir pasiaukojantis kelias. Prancūzijoje, kur ir studijavo kardinolas, teko padėti statyti namus, išeiti už bažnyčios ribų ir lankyti senelius, atlikti misionieriaus darbą, o už studijas susimokėti pačiam, jokios stipendijos nebuvo. „Eiti į žmones“ – linkėjo A. J. Bačkis. Anot dvasininko eiti ne tik pas geruosius, bet ir pas tuos, kurie negirdėjo, nesilaiko Jėzaus pamokymų. Kunigo pašaukimas nėra sėdėti zakristijoje ir laukti kol pas jį ateis parapijietis ir paprašys paprasčiausio patarnavimo: krikšto, atgailos ar pan. Taip pat arkivyskupas akcentavo, jog seminaristams reikia atsakyti sau į daugybė klausimų, ar tikrai tai Dievo pašaukti jie eina į seminariją, ar tai paprastas noras padėti žmonėms. Jei tai tik noras padėti žmonėms, tuomet seminaristai gali būti socialiniais darbuotojais, slaugytojais. Kalbinti seminaristai taip pat pasakojo, jog studijų metu, jaunuoliai pasirenka vienuolystės, misionieriaus kelią, o ne ganytojo misiją. Tačiau atsitinka ir priešingai. Anot klieriko, kuris dalinosi savo pasirinkimo istorija, į seminariją jis atėjo tik studijuoti teologijos, psichologijos, filosofijos, nes jam tai buvo įdomu. Tai jis viešai deklaravo, ir buvo priimtas į seminariją, o dabar pasirinko kunigo kelią.

Po nuoširdžios A. J. Bačkio paskaitos Trakų bazilikoje buvo aukojamos mišios. Mišias taip pat aukojo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius kun. teol. dr. Hansas Fridrichas Fišeris (CO), vicerektorius kun. lic. Andžejus Šuškevičius, Kauno kunigų seminarijos rektorius monsinjoras Aurelijus Žukauskas, prof. habil dr. prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas (OFS), Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. teol. dr. Ramūnas Norkus, Trakų kleb. dek. Jonas Varaneckas.

Bazilikoje taip pat buvo giedamos gegužinės pamaldos. Seminaristai pasirodė turį labai gražius balsus, kurie užpildė bazilikos skliautus. Po pamaldų, visų maldininkų laukė vaišės.

Dana Zacharevičienė

Fot. Dana Buinickaitė

 

J. A. Bačkis seminaristams linkėjo tarnystės žmonėms. Danos Buinickaitės nuotrauka.J. A. Bačkis seminaristams linkėjo tarnystės žmonėms. Danos Buinickaitės nuotrauka. J. A. Bačkis seminaristams linkėjo tarnystės žmonėms. Danos Buinickaitės nuotrauka. J. A. Bačkis seminaristams linkėjo tarnystės žmonėms. Danos Buinickaitės nuotrauka. J. A. Bačkis seminaristams linkėjo tarnystės žmonėms. Danos Buinickaitės nuotrauka. J. A. Bačkis seminaristams linkėjo tarnystės žmonėms. Danos Buinickaitės nuotrauka.

Daugiau nuotraukų rasite mūsų Facebook paskyroje.

aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias