į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas visos naujienos

1-8 września. Odpust Matki Bożej Trockiej, Patronki Litwy
Paskelbta: 2020-08-24 23:21:38

 

ODPUST MATKI BOŻEJ TROCKIEJ,
PATRONKI LITWY


1–8 września 2020 roku

 

 

 

 

31 sierpnia, poniedziałek

 

19.00 - POCZĄTEK ODPUSTU. Uroczyste nieszpory.

1 września, wtorek
MARYJO – PANNO ROZTROPNA, MIEJ W OPIECE ZDOBYWAJĄCYCH WIEDZĘ I ICH PEDAGOGÓW

Dzień pielgrzymowania dekanatu Orańskiego

10.00 - Módlimy się o łaski Boże dla rozpoczynającego się odpustu
12.00 - Módlimy się za uczniów, studentów i ich pedagogów

Wieczór pielgrzymów z parafii Grzegorzewa i Rykontów

17.00 - Módlimy się o chęć zobowiązania się zachowywania wskazówek „Laudato si“
19.00 - Módlimy się o łaskę patrzenia na ten świat bardziej roztropnymi oczyma

2 września, środa
MARYJO – MATKO NADZIEI, MIEJ W OPIECE CIERPIĄCYCH I TYCH KTÓRZY UTRACILI NADZIEJĘ

Dzień pielgrzymowania dekanatu Święciańskiego i Ignalińskiego

10.00 - Módlmy się za cierpiących z powodu ubóstwa, bezrobocia i odłączenia
12.00 - Módlmy się o nadzieję w Chrystusie dla Świata jej potrzebującego

Wieczór pielgrzymów z parafii Wojdat i Czarnego Boru

17.00 - Módlmy się, o rozpoznanie  współcierpiącego Chrystusa w chwilach próby
19.00 -  Módlmy się o zdolność człowieka do życia w harmonii z bliźnim i z otoczeniem

3 września, czwartek
MARYJO  – KRÓLOWO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, MIEJ W OPIECE KSIĘŻY I OSOBY KONSEKROWANE

Dzień pielgrzymowania dekanatu Nowej Wilni

10.00 - Módlmy się o dojrzałe powołania do kapłaństwa i do życia konsekrowanego
12.00 - Módlmy się o wstawiennictwo Maryi dla biskupów, kapłanów i seminarzystów

Wieczór pielgrzymów z parafii Landwarowa

17.00 - Módlmy się o zdolność podczas liturgii objęcia świata w innym wymiarze
19.00 - Módlmy się o wstawiennictwo świętych dla braci i sióstr zakonnych

Od 20.00 godz. nocna adoracja Najświętszego Sakramentu do Mszy Św. o 07.00 godz.

4 września, piątek
MARYJO – MATKO MIŁOSIERDZIA, MIEJ W OPIECE CHORYCH  I ODRZUCONYCH

Dzień pielgrzymowania II Wileńskiego dekanatu

07.00 - Módlmy się za rodzinę radio Maryja, ofiarodawców, wolontariuszów, pracowników i słuchaczów
10.00 - Módlmy się za cierpienia stworzeń tego świata
12.00 - Módlmy się o światło pobudzające nas do opieki przyrodą i biednymi

Wieczór pielgrzymów z parafii Starych Trok i Parudamina

17.00 - Módlmy się za medyków i wszystkich opiekujących się chorymi
19.00 - Módlmy się za świat cierpiący na skutek pandemii

5 września, sobota
MARYJO – KRÓLOWO WSZYSTKICH STWORZEŃ, WSTAW SIĘ ZA SWOIMI DZIEĆMI

08.00 - Młodzieżowa pielgrzymka piesza od Ostrej Bramy do Trok

Dzień pielgrzymowania I Wileńskiego dekanatu

10.00 - Módlmy się o umiejętność uczenia się od Maryi prostoty i poddania się woli Bożej
12.00 - Módlmy się o świadomość obowiązków chrześcijan wobec przyrody i Stworzyciela

17.00 - Módlmy się o zwrócenie się do Boga Stwórcy i jedynego Gospodarza świata
19.00 - Módlmy się o odpowiedzialność młodzieży za przyszłość świata

20.30 - „Wieczorna niespodzianka na wodzie – świąteczne słowo i program kultury na statku”

 

Od 20.00 godz. nocna adoracja Najświętszego Sakramentu do Mszy Św. o 10.00 godz.

 

6 września, niedziela
MARYJO – OPIEKUNKO LITWY, WSTAWIAJ SIĘ ZA LITWĄ I JEJ NARODEM

10.00 - Módlmy się za rodziny, byśmy w nich uczyli się szacunku dla stworzeń i Stworzyciela
12.00 - Módlmy się o wstawiennictwo Opiekunki Litwy dla Ojczyzny i jej narodu

17.00 - Módlmy się o odpowiedzialną opiekę nad nam powierzonym domem
19.00 - Módlmy się o rozpoznanie Bożego oblicza w każdym stworzeniu

7 września, poniedziałek
MARYJO  – MATKO DOBREJ RADY, MIEJ W OPIECE WŁADCÓW LITWY I PAŃSTW

Dzień pielgrzymowania Kalwaryjskiego dekanatu

10.00 - Módlmy się, by przyjmowane decyzje polityczne szanowały godność człowieka
12.00 - Módlmy się za prezydenta Litwy, polityków i wszystkich opiekujących się przyszłością Litwy

Wieczór pielgrzymów z parafii Rudziszek i Połuknia

17.00 - Módlmy się kierujących państwami, by podejmując decyzje opiekowali się światem
19.00 - Módlmy się o łaskę przejścia od trwonienia do możności dzielenia się

8 września, wtorek. Narodzenie Najśw. Maryi Panny
MARYJO  – MATKO CHRYSTUSA, MIEJ W OPIECE PARAFIE I WSPÓLNOTY

Dzień pielgrzymowania Solecznickiego dekanatu

10.00 - Módlmy się o przyjęcie niedzieli jako dnia, w którego centrum jest Eucharystia
12.00 - Módlmy się za Kościół Litwy, by odważnie odpowiedział na wezwania Chrystusa

18.00 - Uroczyste zakończenie odpustu. Msza św. na cześć Najświętszej Maryi Panny w jęz. łacińskim (w formie rytu rzymskiego)

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W OKRESIE ODPUSTU

MSZA ŚW

10.00 i 17.00 – w języku polskim
12.00 i 19.00 - w języku litewskim

KATECHEZY

9.45 i 16.45 – w języku polskim
11.45 i 18.45 - w języku litewskim

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

9.20 – w języku polskim
11.20 - w języku litewskim

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Codziennie 20.00 – 22.00
Z  3 na 4 września – nocna Adoracja (od 22.00 do 07.00 – transmisja przez radio Maryja)
Z  5 na 6 września – nocna Adoracja 

aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias