į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas visos naujienos

RUGSĖJO 1 - 8 D. TRAKŲ DIEVO MOTINOS — LIETUVOS GLOBĖJOS ATLAIDAI (Trakinių atlaidai)
Paskelbta: 2020-08-18 18:50:51

 

TRAKŲ DIEVO MOTINOS — LIETUVOS GLOBĖJOS ATLAIDAI (Trakinių atlaidai)


2020 m. rugsėjo 1—8 d.

 

 

 

 

Rugpjūčio 31 d., pirmadienis

 

19.00 - ATLAIDŲ PRADŽIA. Iškilmingieji Mišparai.

Rugsėjo 1 d., antradienis
MARIJA, MERGELE IŠMINTINGOJI, GLOBOK BESIMOKANČIUOSIUS IR JUOS UGDANČIUOSIUS

Varėnos dekanato piligrimystės diena

10.00 - Melskime Dievo malonės Trakinių atlaidams.
12.00 - Melskimės už mokinius, moksleivius ir studentus bei jų ugdytojus.

Grigiškių ir Rykantų piligrimų vakaras

17.00 - Melskime, kad sugebėtume įsipareigoti laikytis „Laudato si“ gairių.
19.00 - Melskime Dievo šviesos žvelgti į šį pasaulį išmintingesnėmis akimis ir priimti išmintingesnius sprendimus.

Rugsėjo 2 d., trečiadienis
MARIJA, MOTINA VILTIES, GLOBOK KENČIANČIUS IR VILTIES NETEKUSIUS

Švenčionių ir Ignalinos dekanatų piligrimystės diena

10.00 - Melskimės už kenčiančius nuo skurdo, nedarbo ir atskirties.
12.00 - Melskime vilties Kristuje jos stokojančiam Pasauliui.

Vaidotų ir Juodšilių piligrimų vakaras

17.00 - Melskime, kad išbandymuose atpažintume kartu kenčiantį Kristų.
19.00 - Melskime, kad išmoktume harmoningai gyventi su artimu ir su aplinka.

Rugsėjo 3 d., ketvirtadienis
MARIJA, KARALIENE VISŲ ŠVENTŲJŲ, GLOBOK KUNIGUS IR PAŠVĘSTUOSIUS

Naujosios Vilnios dekanato piligrimystės diena

10.00 - Melskime brandžių pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.
12.00 - Melskime Švč. Mergelės Marijos užtarimo vyskupams, kunigams ir seminaristams.

Lentvario parapijos piligrimų vakaras

17.00 - Melskime, kad per liturgiją išmoktume apglėbti pasaulį kitu lygmeniu.
19.00 - Melskime Šventųjų užtarimo broliams ir seserims vienuoliams.

Nuo 20.00 val. Naktinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija iki penktadienio ryto 7 val. Šv. Mišių (nuo 22 val. tiesioginė transliacija per Marijos radiją).

Rugsėjo 4 d., penktadienis
MARIJA, MOTINA GAILESTINGUMO, GLOBOK LIGONIUS IR ATSTUMTUOSIUS

Vilniaus II dekanato piligrimystės diena

07.00 - Melskimės už Marijos radijo šeimą: aukotojus, savanorius, darbuotojus ir klausytojus.
10.00 - Melskimės už šio pasaulio kenčiančią kūriniją.
12.00 - Melskime Dievo šviesos, kuri skatintų rūpintis gamta ir vargšais.

Senųjų Trakų ir Parudaminio parapijų piligrimų vakaras

17.00 - Melskimės už medikus ir visus ligoniais besirūpinančiuosius.
19.00 - Melskimės už pandemijos prislėgtą pasaulį.

Rugsėjo 5 d., šeštadienis
MARIJA, VISOS KŪRINIJOS KARALIENE, UŽTARK SAVO VAIKUS

08.00 - Jaunimo piligriminis žygis nuo Aušros Vartų į Trakus.

Vilniaus I dekanato piligrimystės diena

10.00 - Melskime, kad iš Švč. Mergelės Marijos išmoktume paprastumo ir nuolankumo Dievo valiai.
12.00 - Melskime, kad krikščionys suvoktų pareigas Kūrėjui ir visai kūrinijai.

17.00 - Melskime, kad atsigręžtume į Tėvą Kūrėją ir vienintelį pasaulio Šeimininką.
19.00 - Melskimės už jaunimą, kad prisiimtų atsakomybę už pasaulio ateitį.

20.30 - Vakaro staigmena ant vandens – šventinė kalba ir kultūrinė programa laive“

 

Nuo 20.00 val. Naktinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija iki sekmadienio ryto 10 val. Šv. Mišių.

 

Rugsėjo 6 d., sekmadienis
MARIJA, LIETUVOS GLOBĖJA, UŽTARK LIETUVĄ IR JOS ŽMONES

10.00 - Melskimės už šeimas, kad jose išmoktume pagarbos Kūrėjui ir visai kūrinijai.
12.00 - Melskime Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, užtarimo Tėvynei Lietuvai ir jos žmonėms.

17.00 - Melskime, kad atsakingai rūpintumėmės mums patikėtais namais - žeme.
19.00 - Melskime, kad kiekviename kūrinyje atpažintume Dievo atvaizdą.

Rugsėjo 7 d., pirmadienis
MARIJA, GEROJI PATARĖJA, GLOBOK LIETUVOS IR KITŲ VALSTYBIŲ VADOVUS

Kalvarijų dekanato piligrimystės diena

10.00 - Melskime, kad priimami politikų sprendimai gerbtų žmogaus orumą.
12.00 - Melskimės už Lietuvos prezidentą, politikus ir visus besirūpinančius Lietuvos ateitimi.

Rūdiškių ir Paluknio parapijų piligrimų vakaras

17.00 - Melskime už valstybių vadovus, kad priimdami sprendimus jie rūpintųsi pasauliu.
19.00 - Melskime supratimo pereiti nuo kaupimo ir eikvojimo prie gebėjimo dalytis.

Rugsėjo 8 d., antradienis, Švč. Mergelės Marijos Gimimas
MARIJA, KRISTAUS MOTINA, GLOBOK PARAPIJAS IR BENDRUOMENES

Šalčininkų dekanato piligrimystės diena

10.00 - Melskime, kad Sekmadienis būtų diena, kurios centras yra Eucharistija.
12.00 - Melskimės už Lietuvos Bažnyčią, kad drąsiai atsilieptų į Kristaus raginimus.

18.00 - Atlaidų iškilminga užbaiga. Šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos garbei lotynų k. (ekstraordinarine forma).

 

PAMALDŲ TVARKA ATLAIDŲ METU

ŠV. MIŠIOS

10.00 ir 17.00 val. – lenkų kalba
12.00 ir 19.00 val. - lietuvių kalba

KATECHEZĖS

9.45 ir 16.45 val. – lenkų kalba
11.45 ir 18.45 val. - lietuvių kalba

ROŽINIO MALDA

9.20 val. – lenkų kalba
11.20 val. - lietuvių kalba

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Kasdien 20.00 – 22.00 val.
Iš rugsėjo 3 į 4 d. – naktinė Adoracija (nuo 22 val. tiesioginė transliacija per Marijos radiją)
Iš rugsėjo 5 į 6 d. – naktinė Adoracija 

aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias