į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas visos naujienos

Balandžio 5 d. 12 val. Šv. Mišios iš Trakų Bazilikos per internetą
Paskelbta: 2020-04-04 13:54:33

Sekmadienį, balandžio 5 dieną, 12 valandą, galėsite stebėti Verbų sekmadienio šv. Mišių vaizdo įrašą iš Trakų Bazilikos ir kartu pasimelsti.

12 val. paspaudę ant nuorodos https://www.youtube.com/channel/UC1hE4Ae8A89QCGNV-slzbRQ/videos?fbclid=IwAR3ox-0-NV27QarhT6iA4g9eaZLo2k9vLvgD2uCERa6iQ6atxDR_ecMRxn8 rasite aktyvuotą įrašą.

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika, Trakų istorijos muziejus, Trakų regioninė televizija "Aidas“ ir mūsų kraštiečiai gyvenantys užsienyje kviečia pasimelsti Trakų Dievo Motinai, Lietuvos Globėjai už visus kenčiančius nuo pandemijos pasaulyje, lietuvoje ir Trakuose.

"1604 metais Lietuvoje siautė maras, pasipylė liūtys, žmonėms grėsė badas. Vilniaus vyskupas Benediktas Vaina surengė atlaidų procesiją iš Vilniaus į Trakus, prašant Dievo Motinos pagalbos. Visą kelią vyskupas ėjo basas, o kiekvieno sustojimo metu jėzuitai skaitė pamokslus. Greitai poto liūtys aprimo, maras liovėsi“.

Trakų prepozitūrinę parapijos bažnyčią 1409 m. gegužės 24 d. fundacine privilegija įsteigė Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas. Tuomet jai buvo suteiktas Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo ir šv. evangelisto Jono titulas. XVII amžiaus pradžioje bažnyčią ėmė garsinti stebuklingasis Dievo Motinos atvaizdas, prie jo besimeldžiančių žmonių gaunamos malonės. Anot legendos, jį Vytautui Krikšto proga dovanojęs Bizantijos imperatorius Emanuelis II Paleologas. Nuo 1667 metų rugsėjo 8-ąją — Švč. Mergelės Marijos Gimimo dieną — Trakuose rengiami atlaidai. 1718 metų rugsėjį surengtos ypatingos aštuonias dienas trukusios iškilmės — Trakų Dievo Motinos paveikslas pirmasis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje buvo vainikuotas popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis karūnomis, suteikiant jam Ligonių Užtarėjos titulą. Apeigos vyko pagal Vatikano Šv. Petro bazilikos kapitulos rekomendacijas, o Trakų Dievo Motina buvo paskelbta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Globėja. 2017 metais Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčiai Šventojo Sosto dekretu suteiktas garbingas bazilikos titulas, o 2018 metais buvo švenčiamas Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejus.

Baziliką ir parapiją galite paremti aukodami į parapijos sąskaitą Luminor banke:
Sąskaitos Nr. LT39 4010 0427 0009 1486
Banko kodas 40100.

aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias