į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas visos naujienos

Birželio 4 d. Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos 1991 metų absolventų susitikimas Trakų bazilikoje
Paskelbta: 2018-05-28 10:35:43

 Birželio 4 d., pirmadienį, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Bazilikoje vyks Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos 1991 metų absoventų susitikimas.

Į Trakų Baziliką šią dieną susirinks apie 16 tais metais baigusių seminariją kunigų. Tarp jų bus Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, Trakų dekanato dekanas ir Trakų parapijos klebonas Jonas Varaneckas bei kiti buvę kurso draugai. 

Susitikimas prasidės 12 val. šv. Mišiomis. 11:30 val. bus kalbamas Švč. Mergelės Marijos rožinis. Šv. Mišios ir rožinio malda bus transliuojamos per Marijos Radiją.

Visus maloniai kviečiame dalyvauti Eucharistijos šventime bei bendroje maldoje už kunigus, kad jie ir toliau drąsiai ir su degančia širdimi atliktų jiems Dievo patikėtą tarnystę.

aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias