į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas visos naujienos

Popiežiaus Pranciškaus maldos intencija spalio mėnesiui
Paskelbta: 2017-10-03 22:23:46

Visada turime atsiminti dirbančiųjų teises ir orumą, smerkti situacijas, kuriose jos pažeidžiamos,  siekti tikrosios žmogaus ir visuomenės pažangos.

Broliai ir seserys, melskimės už darbo pasaulį, kad būtų paisoma visų dirbančiųjų teisių ir jos būtų saugomos, kad bedarbiams būtų suteikta galimybė prisidėti prie visuotinės gerovės kūrimo.

Šaltinis: Vatikano radijas.

aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias