į pirmą puslapį

Römerių koplyčia

Mato Römerio pastatydinta koplyčia įrengta laikantis klasicizmo stiliaus. Koplyčios sienas skaido suporinti piliastrai, jų kapitelius puošia vynuogių kekės. XIX amžiaus viduryje koplyčią tvarkė Vilniaus universiteto skulptūros profesorius Kazimieras Jelskis (1782—1867). Jam priskiriamas griežtų formų Nukryžiuotojo altorius įrengtas su išraiškingu XVIII amžiaus vidurio Krucifiksu. Pagal Jelskio projektus sukurti klasicistiniai koplyčios rūsiuose palaidotų Vilniaus miesto burmistro Mykolo (1778—1853) ir Rachelės de Raës (1783—1855) Römerių antkapiniai paminklai, papuošti velionių skulptūriniais atvaizdais ir alegorinėmis kompozicijomis. Kitus čia palaidotus Römerių šeimos narius, tarp jų ir tapytoją Alfredą Römerį (1832—1897), primena koplyčios sienose įmūrytos memorialinės lentos.

aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias