į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas visos naujienos

RUGSĖJO 1 - 8 D. TRAKŲ DIEVO MOTINOS, LIETUVOS GLOBĖJOS, PAVEIKSLO KARŪNAVIMO 300 METŲ JUBILIEJAUS PRADŽIA (Trakinių atlaidai)
Paskelbta: 2017-08-06 22:40:14

Plakatas lietuvių kalba

Plakatas lenkų kalba

TRAKINIŲ ATLAIDAI
TRAKŲ DIEVO MOTINOS,
LIETUVOS GLOBĖJOS
PAVEIKSLO KARŪNAVIMO
300 METŲ JUBILIEJAUS
PRADŽIA2017 m. rugsėjo 1—8 d.

 

Rugsėjo 1 d. (penktadienis)
...ugdyk mūsų žemėje ir širdyse savo Sūnaus karalystę *

Varėnos dekanato piligrimystės diena

10.00 val. Meldžiamės už moksleivius ir studentus, pradedančius naujus mokslo metus.
12.00 val. Meldžiame išminties pažinti Dievo valią ir drąsos ją priimti.

Rūdiškių, Senųjų Trakų piligrimų vakaras

17.00 val. Meldžiamės už katechetus ir tikybos mokytojus.
19.00 val. Meldžiamės už mokytojus, dėstytojus ir visus švietimo sistemos bendradarbius.

Rugsėjo 2 d. (šeštadienis)
...valdyk mus taikoje

8 val. Jaunimo piligriminis žygis nuo Aušros Vartų į Trakus ("Mylėk ir daryk ką nori").

Vilniaus I dekanato piligrimystės diena

10.00 val. Meldžiamės už taiką namuose ir širdyse.
12.00 val. Meldžiamės už kraštus, stokojančius taikos.

Jaunųjų piligrimų vakaras

18.30 val. Meldžiamės už jaunimą.
19.30 val. Agapė.
20.00 val. Linksmavakaris.

Rugsėjo 3 d. (sekmadienis). Pagrindinė Atlaidų diena
...stiprink mus priespaudoje

Vyskupų piligrimystės diena, maldaujant už Tėvynę Lietuvą ir Katalikų Bažnyčią

10.00 val. Meldžiamės už gundomus, persekiojamus, kankinamus ir žudomus krikščionis.
12.00 val. Meldžiamės už Lietuvą bei joje gyvenančią Katalikų Bažnyčią.
13.30 val. Spalvotųjų šypsenų šventė.

17.00 val. Meldžiamės už Lietuvos vyskupus, kunigus ir diakonus bei parapijų dvasinį atgimimą.
19.00 val. Meldžiamės už suklydusius, atšalusius ir tikėjimo atsižadėjusius Bažnyčios žmones.

Rugsėjo 4 d. (pirmadienis)
...guosk nelaimėse

Švenčionių ir Ignalinos dekanatų piligrimystės diena

10.00 val. Meldžiamės už už ligonius, slaugytojus ir medicinos darbuotojus, kad pasitikėtų Dievo Gailestingumu ir jį priimtų.
12.00 val. Meldžiamės už Dievo nepripažįstančius ir Kristaus nepažįstančius.

Grigiškių piligrimų vakaras

17.00 val. Meldžiamės už skurdo, bado ir bedarbystės kankinamus žmones.
19.00 val. Meldžiamės už įvairių priklausomybių varginamus ir jiems atsitiesti padedančius.

Rugsėjo 5 d. (antradienis)
...būk mūsų kraštui maloninga Valdove

Vilniaus II dekanato piligrimystės diena

10.00 val. Meldžiamės už krikščionis politikus.
12.00 val. Meldžiamės už Lietuvos valdžią – Prezidentę, Seimą ir Vyriausybę.

Vaidotų ir Juodšilių piligrimų vakaras

17.00 val. Meldžiamės už žiniasklaidos bendradarbius.
19.00 val. Meldžiamės už visus politikus.

Rugsėjo 6 d. (trečiadienis)
...nekaltumo ir meilės perlai

Šalčininkų dekanato piligrimystės diena

10.00 val. Meldžiamės už vienišuosius.
12.00 val. Meldžiamės už našlaičius ir skriaudžiamus vaikus.

Parudaminos piligrimų vakaras

17.00 val. Meldžiamės už sužadėtinius.
19.00 val. Meldžiamės už išbandymus patiriančias šeimas.

20.00 val. Vidinio išgydymo pamaldos. Dalyvauja misionierius Marcin Zielinski iš Lenkijos ir bendruomenės "Jesės atžala" nariai iš Vilniaus.

Rugsėjo 7 d. (ketvirtadienis)
Jaunos širdys

Naujosios Vilnios dekanato piligrimystės diena

10.00 val. Meldžiamės už suklydusius jaunus žmones.
12.00 val. Meldžiamės už po visą pasaulį pasklidusį Lietuvos jaunimą.

Lentvario piligrimų vakaras

17.00 val. Meldžiamės už jaunimo ugdytojus.
19.00 val. Meldžiamės už ieškančius savo pašaukimo, o ypač už pašauktuosius kunigystei bei pašvęstajam gyvenimui.

20.00 val. Naktinė Švenčiausio Sakramento adoracija iki 8 d. rytinių Šv. Mišių.

Rugsėjo 8 d. (penktadienis)
...mūsų tautos tikėjimas

Kalvarijų dekanato piligrimystės diena

10.00 val. Meldžiamės už Trakų miestą ir parapiją.
12.00 val. Meldžiamės už Jubiliejaus ir jo iniciatyvų vaisingumą.

13.30 val. Rytų krikščionių himnas AKATISTAS.

Tradicijos mylėtojų piligrimų vakaras

18.00 val. šv. Mišios ekstraordinarine (tridentine) forma, dėkojant Dievui už Benedikto XVI Summorum Pontificum 10 metų sukaktį.

PAMALDŲ TVARKA ATLAIDŲ METU

ŠV. MIŠIOS

10.00 ir 17.00 val. – lenkų kalba.
12.00 ir 19.00 val. - lietuvių kalba.

KATECHEZĖS su broliais dominikonais

9.45 ir 16.45 val. – lenkų kalba.
11.45 ir 18.45 val. - lietuvių kalba.

ROŽINIO MALDA

9.20 val. – lenkų kalba.
11.20 val. - lietuvių kalba.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Kasdien 20.00 – 22.00 val.
Rugpjūčio 7 d. naktinė adoracija

* dienų temos parinktos pagal kun. Stasio Ylos maldą Trakų Marijai.

aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias