į pirmą puslapį

Jubiliejaus šventimo programa

Artėjant Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo karūnacijos 300 metų jubiliejui, Lietuvos vyskupai paskelbė 2018-uosius Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos metais. Jie prasidėjo 2017 m. rugsėjo 1 d. ir baigsis 2018 m. rugsėjo 8 d.

Anksčiau 2017 m. balandžio 6 d. LR Seimas, siekdamas puoselėti Lietuvos ir Europos kultūros paveldą per Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejų, šios iškilios ir reikšmingos sukakties minėjimą pritaikant pažintinei, kultūrinei, edukacinei, piligriminei ir turistinei veiklai, 2018 metus paskelbė Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais.

Šiam istoriniam įvykiui paminėti Trakų parapija vykdo projektą „Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, stebuklingojo paveikslo 300 metų karūnavimo jubiliejaus minėjimas“, kuriam dalinį finansavimą skyrė Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

(Programa bus pildoma.)

2018 m.

Vasario 11 d.
Lietuvos vyskupai paaukos Lietuvą Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai (Trakuose)

2017 m.

Gruodžio 8–10 d.
Nacionalinis mariologinis kongresas (Trakuose)

aukstyn