į pirmą puslapį


Paveikslo karūnavimo jubiliejus 1718 - 2018 metai

Rugsėjo mėnesio intencijos

Popiežiaus Pranciškaus:

Kad nebūtų grobstomi Žėmės ištekliai, kad būtų teisingai ir pagarbiai jais dalijamasi.


 

Skelbimai

Įvykiai

 • Virtualių parodų ciklas Trakų viešosios bibliotekos tinklalapyje – „Ilgą laiką keisčiausi stebuklai prie Panos Švenčiausios paveikslo, didžiai išgarsėjusio, vyko ir vyksta…“ (S. Mankevičius)

  Šiomis dienomis, kai Lietuvą su visu pasauliu vienija bendra problema, privertusi daugelį izoliuotis ir užsidaryti tarp keturių sienų, kai nebevyksta kultūros renginiai, bibliotekų durys uždarytos lankytojams, kai mums visiems taip reikia tikėjimo, vilties, gailestingumo, o gal ir mažo stebuklo, Trakų viešoji biblioteka kviečia lankyti virtualių parodų ciklą „Trakų Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos Dievo Motina – Lietuvos Globėja“.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Šv. Velykų šventimas karantino sąlygomis

  Velykos – svarbiausia metų šventė krikščionims, todėl stabdykime užkratą, bet ne maldą, į kurią galime jungtis per televiziją, radiją, internetu. Taip penktadienį spaudos konferencijoje pristatydamas, kaip karantino sąlygomis švęsime šv. Velykas, sakė Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gitaras Grušas.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Popiežius: Viešpatie, suteik sveikatą kūnams ir paguodą širdims

  Popiežius 18 val. Romos laiku pasirodė ant Šv. Petro bazilikos laiptų. Žodžio liturgijos metu buvo giedama Evangelijos ištrauka, pasakojanti apie audros nuraminimą. Popiežius perskaitė homiliją. Po to prasidėjo antroji tyli maldos dalis – Švenčiausiojo Sakramento adoracija, kuri baigėsi Šventojo Tėvo suteiktu eucharistiniu palaiminimu „Urbi et orbi“. Jį priimantieji turėjo galimybę gauti visuotinius atlaidus.

   

   Skaityti daugiau... 

   

   

 • Viso pasaulio krikščionys susivienijo maldoje Tėve mūsų

   Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas Viešpaties maldą Tėve mūsų meldėsi Trakuose

 • Kviečiame kasdien į bendrą maldą skambant bazilkos varpams

   

  Kviečiame pagal galimybes kasdien 20 valandą melstis namuose, skambant Trakų bazilikos varpams ir prašyti šv. Juozapo užtarimo, kalbant maldą „Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami“. Tai mūsų visų solidari malda šiuo sudėtingu karantino laiku. Kviečiame ir kita asmenine ar šeimos malda palaikyti ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypač sunkus.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis

  Gyvenimas tęsiasi, pateikdamas naujus iššūkius, tačiau taip pat – ir naujas galimybes. Kiekvienoje situacijoje stengiamės tikėjimu atpažinti Dievo artumą ir dalyvauti Jo gailestingojoje meilėje. Ieškodami iškylančių klausimų sprendimo, išlaikykime pasitikėjimą Dievu ir pagarbą bei veiklią meilę vieni kitiems. Būkime degančiu žiburiu, kuris šviečia visiems (plg. Mt 5, 15).

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Pamaldų tvarka Trakų bazilikoje karantino metu

   

  Atsižvelgiant į Lietuvos vyskupų nutarimą, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje nuo kovo 16 d. nevyks jokios viešos pamaldos, nevyks maldos grupių susirinkimai. Tačiau bazilika liks atidaryta. Tikintieji pavieniui gali atvykti asmeniniai maldai.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Lietuvos vyskupai: paskelbus karantiną, nebevyks jokios viešos pamaldos

  Tikinčiųjų dvasinis gėris – aukščiausias Bažnyčios rūpestis. Lygiai taip pat Bažnyčiai rūpi ir tikinčiųjų saugumas ir sveikata. Dėl šios priežasties Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į Lietuvos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje nutarė, kad nuo kovo 16 d. 0 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, nebevyks jokios viešos pamaldos.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Trakuose svečiavosi Šv. Jono broliai

  Sausio 8 d. popietę Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje sulaukta svečių iš užsienio. Vidudienį prie stebuklingojo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo meldėsi per 30 Šv. Jono kongregacijos brolių, atvykusių iš D. Britanijos (Londonas), Nyderlandų (Haga, Ultrechtas), Belgijos (Briuselis, Baneuksas), Austrijos (Viena), ir, žinoma, Lietuvos (Vilnius).

  Šv. Jono broliai – tai vienuolių bendruomenė, siekianti gyventi ir kontempliatyvų, ir apaštališką gyvenimą, sekdama mylimojo Jėzaus mokinio apaštalo bei evangelisto Jono pavyzdžiu.

   Skaityti daugiau... 

   

 • Įspūdžiai pasibaigus Advento rekolekcijoms

   

  2019 m. lapkričio 29-30 dienomis Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolyne vyko Trakų parapijos rekolekcijos. Jas vedė šv. Jono apaštalinės seserys Izaoka ir Faustina. Rekolekcijų tema iš Evangelijos pagal Joną: „Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą!“

  Gražūs žodžiai, bet dažnai iškyla klausimas ką reiškia vienas kitą mylėti, kaip praktiškai tai padaryti? Ses. Izaoka mokyme atskleidė 9-is laiptelius į vis didesnę meilę kitam.

   Skaityti daugiau... 

   

 • Lietuvos ir Lenkijos prezidentai – Trakų bazilikoje

   

  Vėlų vakarą bazilikoje Lietuvos ir Lenkijos prezidentus kartu su sutuoktinėmis pasitiko ir pasveikino Trakų klebonas dekanas Jonas Varaneckas. Svečius su bazilikos istorija supažindino parapijietė Karolina Narkevič. Klebonas dekanas J. Varaneckas Lenkijos Respublikos Prezidentui įteikė Trakų Dievo Motinos paveikslo kopiją, padengtą auksu, išlietą iš metalo (atliko UAB „Metalo forma“) su užrašu „Trakų Dievo Motina – Lietuvos Globėja“.

   Skaityti daugiau... 

   

 • Lenkijos prezidentui įteiktas dovanų Trakų Dievo Motinos - Lietuvos Globėjos atvaizdas

   

   

  2019 m. liepos 16 d. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, pirmo vizito į Lenkiją metu, Lenkijos prezidentui Andrzejui Dudai įteikė Trakų Dievo Motinos - Lietuvos Globėjos atvaizdą ir albumą "Ave Marija Stella".

   

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Įvykių arvyvas...
aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias