į pirmą puslapį
LT PL 

Žolinių iškilmė Trakų bažnyčioje 2017 m.

Paveikslo karūnavimo jubiliejus 1718 - 2018 metai

Skelbimai

Įvykiai

 • Žolinių iškilmė Trakų gatvėse atšvęsta gaudžiant orkestro garsams

  Trakų Dievo Motina, Lietuvos Globėja 2017. Valdo Ščavinsko nuotrauka.

  Rugpjūčio 15 d. Visuotinė Bažnyčia švenčia Švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimo iškilmę, liaudyje vadinama Žoline. Šią dieną minime Švč. Mergelės Marijos, Dievo Motinos, paėmimą į Dangų.

  Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapiją šią iškilmę švenčia ypatingu būdu. Jau septintus metus iš eilės Trakų miesto gatvėmis buvo nešamas gėlių žiedlapiais išpuoštas Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslas.

   

   Skaityti daugiau... 

 • Altoriaus konsekravimo ir varpų šventinimo iškilmės


  2017 m. liepos 16 d. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje Jo Ekscelencija Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, dalyvaujant gausiai susirinkusiems parapijiečiams ir svečiams, konsekravo altorių bei pašventino du naujus varpus. Didysis, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, varpas, sveria 700 kg, Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio varpas – 470 kg. Ant jų išlieti užrašai lotynų kalba.

   

   Skaityti daugiau... 

 • Nauji Trakų bažnyčios varpai skelbs istorinę žinią


  Trakai artėjantį Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį ir Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo 300 metų karūnavimo jubiliejų sutiks įspūdingu naujų varpų gausmu. Liepos 16 dieną, sekmadienį, 12 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje įvyks iškilmingas bažnyčios altoriaus konsekravimas ir naujų varpų pašventinimas.

   

   Skaityti daugiau... 

 • Šlovinimo vakaras "Malda už Lietuvą, Trakų miestą ir tave"

   

  Birželio 21 d., trečiadienį, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje vyko šlovinimo vakaras "Malda už Lietuvą, Trakų miestą ir tave", kuris prasidėjo 18 val. Šv. Mišiomis. Jas celebravo Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios klebonas Jonas Varaneckas, koncelebravo Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios vikaras kun. Rimas Kalmatavičius ir monsinjoras Vytautas Rūkas, patarnavo diak. br. Elijas.

   

   Skaityti daugiau... 

 • Sekmadienio pasišnekėjimai apie Arkivyskupą Teofilių Matulionį. Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės) (lietuvių ir lenkų kalbomis)

  Duona ir vynas – valgis ir gėrimas – štai du galingi ženklai, kurie yra šiandienos šventės ir kiekvienos Eucharistijos atsparos taškas. Duona ir vynas daugybėje kultūrų yra ne vien žemės dovanos, garantuojančios žmogaus materialinę egzistenciją, ne vien atlyginimas už žmogaus meilę ir rūpestį „senele maitintoja“, bet ir kur kas daugiau – tai apčiuopiami bendrystės, draugystės, vienybės išraiškos ženklai.

   

   Skaityti daugiau... 

 • Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmė


  Eucharistiją - Šv. Mišias ir Švč. Sakramentą - Kristus įsteigė per Paskutinę vakarienę Didijį ketvirtadienį. Dėl čia pat prasidedančio Kristaus kančios minėjimo negalėdama tuomet pakankamai džiaugsmingai Eucharistijos paslapties pagerbti ir iškilmingai padėkoti, Bažnyčia tai daro Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo švente, minima devintąjį ketvirtadienį po Velykų ir todėl vadinama Devintinėmis. Lietuvoje keliama į sekmadienį.

  2017 m. birželio 18 d., sekmadienį, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje buvo švenčiama Devintinių iškilmė.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Gedulo ir vilties dienos minėjimas Trakų bažnyčioje

  Gedulo ir vilties dienos minėjimas Trakų bažnyčioje, J.Vercinkevičiaus nuotrauka

  2017 m. birželio 14 d. gausus būrys tikinčiųjų rinkosi į Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje aukojamas Šv. Mišias, skirtas paminėti lietuvių tautai skaudų istorinį įvykį. 1941 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius Lietuvos gyventojų trėmimus į Sibirą.

  Šv. Mišias celebravo Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos vikaras kun. Rimas Kalmatavičius, koncelebravo Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos emeritas mons. Vytautas Rūkas.

   

   Skaityti daugiau... 

 • Sekmadienio pasišnekėjimai apie Arkivyskupą Teofilių Matulionį. Švenčiausioji Trejybė

  Tarpusavyje kalbėdamiesi dažnai sutariame, kad vienas nesuprantamiausių mūsų tikėjimo dalykų yra Švenčiausiosios Trejybės slėpinys. Kalbame, diskutuojame apie tai, kaip susiję Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, kokie jų tarpusavio santykiai, ir išsiskirstome dar labiau susipainioję. Brazilijos biblistas C. Mesters‘as tuos, kurie nori viską išsiaiškinti ir suprasti, palygino su žmonėmis, neteisingai žiūrinčiais televizorių.

   

   Skaityti daugiau... 

 • Birželinės pamaldos - Švč. Jėzaus Širdies garbei

  Trakų Dievo Motina, Lietuvos Globėja

  Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Šį mėnesį, trečiąjį penktadienį po Sekminių, esti minima Švč. Jėzaus Širdies diena, taip pat kasdien laikomos šiam tikslui skirtos pamaldos. Birželinių pamaldų turinį sudaro Švč. Jėzaus Širdies litanija ir Žmonijos pasiaukojimo aktas. Prieš tai ar po to dera skaityti atitinkamus mąstymėlius. Pabaigai giedama "IŠ ŠIOS ŽEMELĖS", "O ROMIOJI", "JĖZAUS ŠIRDIE ŠVENČIAUSIA" ar kuri kita panašaus turinio giesmė.


   Skaityti daugiau... 

 • Patvirtintas Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo jubiliejaus minėjimo planas

  Balandžio 6 d. Seimas nutarimu 2018 metus paskelbė Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metais. Šiandien, gegužės 31 d., Vyriausybė patvirtino šio svarbaus jubiliejaus minėjimo planą.

  Minint šį jubiliejų, numatyta surengti sakralinio meno parodas, organizuoti jubiliejaus minėjimui skirtus sakralinės muzikos ir literatūros renginius, parengti ir transliuoti jubiliejaus minėjimui skirtas televizijos ir radijo laidas. Žadama renginių mokiniams ir plačiajai visuomenei apie Trakų šventovę ir joje esantį Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslą. Jubiliejaus proga numatoma surengti tarptautinę mokslinę konferenciją.

  Kadangi per metus Trakus aplanko šimtai tūkstančių turistų iš Lietuvos ir kitų šalių, ketinama į turizmo rinkodaros priemones įtraukti informaciją apie Trakų šventovę.

   

   Skaityti daugiau... 

 • Lietuvos vyskupai paskelbė 2018-uosius Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos metais

  Artėjant Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo karūnacijos 300 metų jubiliejui, Lietuvos vyskupai paskelbė 2018-uosius Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos metais. Jie prasidės 2017 m. rugsėjo 1 d. ir baigsis 2018 m. rugsėjo 8 d.

   

   Skaityti daugiau... 

   

aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias