į pirmą puslapį
LT PL 

Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacija 2017-06-25 d.

Paveikslo karūnavimo jubiliejus 1718 - 2018 metai

Skelbimai

Įvykiai

 • Sekmadienio pasišnekėjimai apie Arkivyskupą Teofilių Matulionį. Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės) (lietuvių ir lenkų kalbomis)

  Duona ir vynas – valgis ir gėrimas – štai du galingi ženklai, kurie yra šiandienos šventės ir kiekvienos Eucharistijos atsparos taškas. Duona ir vynas daugybėje kultūrų yra ne vien žemės dovanos, garantuojančios žmogaus materialinę egzistenciją, ne vien atlyginimas už žmogaus meilę ir rūpestį „senele maitintoja“, bet ir kur kas daugiau – tai apčiuopiami bendrystės, draugystės, vienybės išraiškos ženklai.

   

   Skaityti daugiau... 

 • Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmė

  Eucharistiją - Šv. Mišias ir Švč. Sakramentą - Kristus įsteigė per Paskutinę vakarienę Didijį ketvirtadienį. Dėl čia pat prasidedančio Kristaus kančios minėjimo negalėdama tuomet pakankamai džiaugsmingai Eucharistijos paslapties pagerbti ir iškilmingai padėkoti, Bažnyčia tai daro Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo švente, minima devintąjį ketvirtadienį po Velykų ir todėl vadinama Devintinėmis. Lietuvoje keliama į sekmadienį.

  2017 m. birželio 18 d., sekmadienį, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje buvo švenčiama Devintinių iškilmė.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Gedulo ir vilties dienos minėjimas Trakų bažnyčioje

  Gedulo ir vilties dienos minėjimas Trakų bažnyčioje, J.Vercinkevičiaus nuotrauka

  2017 m. birželio 14 d. gausus būrys tikinčiųjų rinkosi į Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje aukojamas Šv. Mišias, skirtas paminėti lietuvių tautai skaudų istorinį įvykį. 1941 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius Lietuvos gyventojų trėmimus į Sibirą.

  Šv. Mišias celebravo Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos vikaras kun. Rimas Kalmatavičius, koncelebravo Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos emeritas mons. Vytautas Rūkas.

   

   Skaityti daugiau... 

 • Sekmadienio pasišnekėjimai apie Arkivyskupą Teofilių Matulionį. Švenčiausioji Trejybė

  Tarpusavyje kalbėdamiesi dažnai sutariame, kad vienas nesuprantamiausių mūsų tikėjimo dalykų yra Švenčiausiosios Trejybės slėpinys. Kalbame, diskutuojame apie tai, kaip susiję Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, kokie jų tarpusavio santykiai, ir išsiskirstome dar labiau susipainioję.

   

   Skaityti daugiau... 

 • Birželinės pamaldos - Švč. Jėzaus Širdies garbei

  Trakų Dievo Motina, Lietuvos Globėja

  Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Šį mėnesį, trečiąjį penktadienį po Sekminių, esti minima Švč. Jėzaus Širdies diena, taip pat kasdien laikomos šiam tikslui skirtos pamaldos. Birželinių pamaldų turinį sudaro Švč. Jėzaus Širdies litanija ir Žmonijos pasiaukojimo aktas. Prieš tai ar po to dera skaityti atitinkamus mąstymėlius. Pabaigai giedama "IŠ ŠIOS ŽEMELĖS", "O ROMIOJI", "JĖZAUS ŠIRDIE ŠVENČIAUSIA".


   Skaityti daugiau... 

 • Sekmadienio pasišnekėjimai apie Arkivyskupą Teofilių Matulionį. Sekminės (lietuvių ir lenkų kalbomis)

  Nuo Kristaus prisikėlimo buvo praėję penkiasdešimt dienų, kai mokiniai ir vėl buvo susirinkę Paskutinės vakarienės kambaryje. Kai kas sako, kad nuo pat Velykų Viešpaties mokiniai kas savaitę nuolat rinkdavosi kartu melstis, kalbėtis apie Raštus ir išgyventi bendrystę. Ši apaštalų laikų tradicija nenutrūko, ji tebesitęsia mūsų dienomis, kai ne tik Jeruzalėje, bet ir visame pasaulyje Kristaus sekėjai renkasi į sekmadienio Eucharistiją.

   

   Skaityti daugiau... 

 • Patvirtintas Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo jubiliejaus minėjimo planas

   

  Balandžio 6 d. Seimas nutarimu 2018 metus paskelbė Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metais. Šiandien, gegužės 31 d., Vyriausybė patvirtino šio svarbaus jubiliejaus minėjimo planą.

  Minint šį jubiliejų, numatyta surengti sakralinio meno parodas, organizuoti jubiliejaus minėjimui skirtus sakralinės muzikos ir literatūros renginius, parengti ir transliuoti jubiliejaus minėjimui skirtas televizijos ir radijo laidas. Žadama renginių mokiniams ir plačiajai visuomenei apie Trakų šventovę ir joje esantį Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslą. Jubiliejaus proga numatoma surengti tarptautinę mokslinę konferenciją.

   

   Skaityti daugiau... 

 • Sekmadienio pasišnekėjimai apie Arkivyskupą Teofilių Matulionį. Viešpaties žengimas į dangų (lietuvių ir lenkų kalbomis)

  Šio sekmadienio iškilmės liturgijoje Bažnyčia skaito tris Šventojo Rašto ištraukas, kurių scenografija beveik vienoda: pakylėta, neapčiuopiama, dieviška. Apaštalų darbai pasakoja, kaip nuo Alyvų kalno Kristus kyla aukštyn, dingsta iš žemiško horizonto virš debesų, begalinėse visatos erdvėse. Apaštalas Paulius irgi piešia „vertikalų judėjimą...

   

   Skaityti daugiau... 

 • Lietuvos vyskupai paskelbė 2018-uosius Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos metais

  Artėjant Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo karūnacijos 300 metų jubiliejui, Lietuvos vyskupai paskelbė 2018-uosius Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos metais. Jie prasidės 2017 m. rugsėjo 1 d. ir baigsis 2018 m. rugsėjo 8 d.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Sekmadienio pasišnekėjimai apie Arkivyskupą Teofilių Matulionį. VI Velykų sekmadienis (lietuvių ir lenkų kalbomis)

  Prelatas Stanislovas Kiškis savo knygoje apie arkivyskupą Teofilių rašo: „Turtingas Dievu“ arkiv. T. Matulionis drąsos tarnauti nestokojo. Jis tarnavo žmonėms klierikaudamas, vikaraudamas, kalėjimuose būdamas ir vyskupaudamas. Tai darė jis ne kaip profesionalas, teikiąs savo paslaugas už atlyginimą, bet kaip žmogus, kuriam rūpi kitiems padėti.

   

   Skaityti daugiau... 

aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias