į pirmą puslapį

 Atlaidų programa


 

 

Paveikslo karūnavimo jubiliejus 1718 - 2018 metai

Rugpjūčio mėnesio intencijos

Popiežiaus Pranciškaus:

Kad didieji ekonominiai bei politiniai pasirinkimai saugotų šeimas kaip žmonijos turtą.

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų:

Už tikėjimo ugdytojus, kad perduotų visiems Kristaus dovanojamą gyvenimo pilnatvę. Išminties Soste, melski už mus.


Skelbimai

Įvykiai

 • Žolinė Trakuose 2018
 • Katechetų padėka – piligriminis kelias
 • Paroda „Trakų Dievo Motina – Lietuvos Globėja. Trakų bažnyčios lobynas XV–XIX a.“

  Birželio 13 d. 17 val. Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius) atidaroma paroda, kuri pristato vieną ankstyviausių ir garsiausių stebuklingųjų atvaizdų Lietuvoje ir jo gerbimo istoriją. Trakų Dievo Motinos atvaizdas yra pirmasis paveikslas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje oficialiai vainikuotas popiežiaus atsiųstomis karūnomis. 1718 metais auksines Švč. Mergelės Marijos ir Kūdikėlio Jėzaus karūnas iš Vatikano bazilikos kapitulos nustatyta tvarka išrūpino Vilniaus vyskupas Konstantinas Bžostovskis. Parodoje eksponuojamos stebuklingojo paveikslo puošmenos: 7 karūnos, 2 aptaisai, taip pat 2 monstrancijos, kiti lobyno reikmenys, votai, liturginė tekstilė.

   

   Skaityti daugiau... 

 • Žemaičiai stebina pamaldumu

  Trakų Dievo Motina vėl sulaukė Telšių katedros parapijiečių apsilankymo. Kas savaitę, vis naujos piligrimų grupės iš Žemaitijos. Šį trečiadienį, gegužės 23 dieną, atvyko Telšių vyskupijos katechetikos centro maldininkai ir jų vadovas mons., eduk. m. lic. kunigas Rimantas Gudlinkis. Klausiau kunigo, ką tokio gražaus pasakoja savo parapijiečiams apie Trakų Dievo Motina, kad jie su tokiu užsidegimu keliauja kelis šimtus kilometrų pasimelsti čia, Trakų žemėje: ,,Sakau, kad Trakų Dievo Motinos paveikslas beveik toks pat svarbus kaip ir Žemaičių Kalvarijos“ – kalbėjo kun. R.Gudlinkis. Taip pat pridūrė, kad sulauksime dar daugiau piligrimų iš Žemaitijos, nes tai tik pirmosios grupės.

   

   Skaityti daugiau... 

 • Jubiliejiniais metais rekordinis skaičius Komunijos ir Sutvirtinimo parapijiečių

  Saulėtą gegužės 5-osios rytą į Trakų baziliką rinkosi jaunieji parapijiečiai su šeimomis. Vaikai pasipuošę vienodomis baltomis albomis, kaip angeliukai lakstė šventoriaus prieigose, o vėliau iškilmingai sugūžėjo į baziliką priimti šv. Komunijos sakramento. Šiemet, jubiliejiniais metais, šv. Sakramentą panoro priimti išskirtinai rekordinis iki šiol vaikų skaičius - beveik 90. Juos paruošė katechetė Vilma Kudrevičiūtė.

  Po savaitės, gegužės 12 d., Trakų bazilikoje vėl šurmuliavo didžiulės iškilmės.

   

   Skaityti daugiau... 

 • J. A. Bačkis seminaristams linkėjo tarnystės žmonėms

  Gegužės 16 –osios, vakarą, į Trakų Baziliką suvažiavo Vilniaus, Kauno, Telšių kunigų seminarijų seminaristai (apie 30 jaunuolių). Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų gegužės mėnesio maldų intencija, būtent ir skirta melstis už pašauktuosius į kunigystę bei pašvęstąjį gyvenimą, kad drąsiai ir dosniai atsilieptų, o Dievo Motina, melstų už Juos.

  Prieš pamaldas jaunųjų seminaristų pasveikinti ir pasidalinti savo įžvalgomis apie tikrąjį ganytojo pašaukimą atvyko kardinolas, Vilniaus arkivyskupas emeritas Audrys Juozas Bačkis.

   

   Skaityti daugiau... 

 • Žemaičiai piligrimai Trakų Bazilikoje

  Dvi savaites iš eilės Trakų baziliką lanko piligrimai iš Žemaitijos, iš Telšių parapijos. Kaip pasakojo kalbintas telšiškis, apie Trakų Dievo motiną išgirdęs iš spaudos prieš metus ir labai svajojo aplankyti stebuklais garsėjantį Trakų Dievo Motinos su kūdikiu paveikslą. To paties susirinko ir kiti piligrimai. Kas pavieniui, kas su visa šeima, visi melsti malonių ir užtarimo, dėkingumo ir dvasios tvirtybės.

   

   Skaityti daugiau... 

 • LR Seime vyko konferencija "DIEVO MOTINA - TAUTŲ IR VALSTYBIŲ GLOBĖJA"

  Gegužės 7 d. Seime vyko mokslinė konferencija „Dievo Motina – tautų ir valstybių globėja“, skirta Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos – paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus metams. Šiame mokslo forume dalyvavo Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Quintana, arkivyskupas Gintaras Grušas bei kiti dvasininkai, dvasininkų ir visuomenės atstovai iš Lenkijos bei Latvijos, Lietuvos Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis, mokslininkai, Seimo, visuomenės nariai, moksleiviai. Konferencijos dalyvius pasveikino ir Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė, išreiškusi viltį, kad jubiliejiniai metai skatins dar aktyviau lankyti Trakus.

   

   Skaityti daugiau... 

 • Lietuva Trakuose iškilmingai paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, širdžiai

  Pasitinkant Valstybės atkūrimo šimtmetį, vasario 11 d. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje Lietuvos vyskupai aukojo iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva buvo paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai.

  Marija, Tu iš kunigaikščių miesto Trakų nuo seno meilingai globoji Lietuvos žmones. Padėk mums gyventi taip, kaip trokšta Nekaltoji Tavo Širdis, ir savo darbais teikti garbę Dievui, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

   Skaityti daugiau... 

   

 • Piligrimų kelias pas Trakų Dievo Motiną, Lietuvos Globėją

  Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika

  Video Parengtas pagal projetką „Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, stebuklingojo paveikslo 300 metų karūnavimo jubiliejaus minėjimas“. Projekto dalinį finansavimą skyrė Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

  Bazilikoje garbinamas malonėmis garsėjantis Dievo Motinos paveikslas buvo pirmasis paveikslas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, karūnuotas Romos popiežiaus dovanotomis karūnomis.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Bazilika – ypatingos garbės titulas bažnyčiai

  Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika

  Nuo šiol į Trakus verta važiuoti ne tik pilies aplankyti ar kibinų paragauti, bet ir užsukti į neseniai bazilika tapusią Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią. Bazilikos titulas šiai bažnyčiai buvo suteiktas rugsėjo 3-iąją. Tradiciniais Trakinių atlaidais buvo pradėtas švęsti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejus.

  Bazilikoje garbinamas malonėmis garsėjantis Dievo Motinos paveikslas buvo pirmasis paveikslas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, karūnuotas Romos popiežiaus dovanotomis karūnomis.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Apaštališkosios Penitenciarijos dekretas dėl Visuotinių atlaidų suteikimo tikintiesiems, lankantiems Trakų baziliką (lietuvių ir lenkų kalbomis)

  APAŠTALIŠKOJI PENITENCIARIJA Švenčiausiosios Mergelės Marijos Trakuose jubiliejaus metu iš dangiškojo Bažnyčios lobyno maloningai suteikia Visuotinius atlaidus, kuriuos nuoširdžiai atgailaujantys ir meilės skatinami Kristaus tikintieji galės gauti įprastinėmis sąlygomis (atlikę sakramentinę Išpažintį, priėmę eucharistinę Komuniją ir pasimeldę Šventojo Tėvo intencijomis) ir skirti taip pat už skaistykloje kenčiančias tikinčiųjų sielas.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Dievo Kulto ir Sakramentų Kongregacijos dekretas dėl bazilikos titulo suteikimo (lietuvių ir lenkų kalbomis)

  Jo Ekscelencijos Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo prašymu, kurį jis pareiškė 2017 metų kovo 29 dienos laišku, jame išdėstydamas dvasininkų ir Kristaus tikinčiųjų prašymus bei troškimus, Dievo Kulto ir Sakramentų Kongregacija  Trakų mieste esančią parapinę bažnyčią mielu noru papuošia MAŽOSIOS BAZILIKOS titulu ir kilnumu.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Įvykių arvyvas...
aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias