į pirmą puslapį
Paveikslo karūnavimo jubiliejus 1718 - 2018 metai

Sausio mėnesio intencijos

Popiežiaus Pranciškaus:

Meldžiamės, kad Azijos šalių krikščionys ir kitos religinės mažumos galėtų visiškai laisvai gyventi savo tikėjimu.

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų:

Už krikščionių vienybės užmojį, kad pasaulis įtikėtų Kristaus tiesa ir šitaip prisidėtų prie taikos eros atėjimo. Taikos Karaliene, melski už mus.


Skelbimai

Įvykiai

 • ALFA kursą prisiminus

  Sausio 14 d. ALFA kurso baigimo šventė prasidėjo Šventomis Mišiomis, kuriose dalyviai dėkojo Dievui už šiuos mokymus ir prie Dievo altoriaus nešė kuklias dovanas: žvakes, kad  Jėzus, Pasaulio Šviesa, apšviečiantis tamsiausius mūsų gyvenimo vingius; ALFA knygelę, kad Jėzus, Gyvasis Žodis, leistų tarnauti Jam ir vienas kitam; pyragą, kaip padėką už tai, kad kartu dalinomės ir žemės gėrybėmis; duoną ir vyną, kad Jėzus laimintų visus mūsų darbus bei rūpesčius.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Vyskupų laiškas Šv. Kalėdų proga. 2017 m.

   

  Brangūs broliai ir seserys Kristuje,


  Kalėdų šventės atneša mūsų širdims daug džiaugsmo. Šiuo laiku kiekvienas stengiasi grįžti namo. Bažnyčiose regime džiugias šeimas – vaikai, tėvai ir seneliai su meile linki vieni kitiems Kristaus ramybės.

   

 • Video reportažas apie Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką
 • Piligrimų kelias pas Trakų Dievo Motiną, Lietuvos Globėją

  Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika

  Video Parengtas pagal projetką „Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, stebuklingojo paveikslo 300 metų karūnavimo jubiliejaus minėjimas“. Projekto dalinį finansavimą skyrė Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

  Bazilikoje garbinamas malonėmis garsėjantis Dievo Motinos paveikslas buvo pirmasis paveikslas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, karūnuotas Romos popiežiaus dovanotomis karūnomis.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Mariologinio kongreso pagrindinės dienos įvykiai

  Trakų Dievo Motina, Lietuvos Globėja

  Pagrindinę dieną, gruodžio 9-ąją, šeštadienį, kongresas prasidėjo 10 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje šv. Mišiomis, kurias aukojo arkivyskupas Gintaras Grušas. Nuo 11.15 val. „Trakų Galvės“ salėje  susirinkusieji į konferenciją klausėsi pranešimų apie Mariją. Arkivyskupas Gintaras Grušas savo sveikinimo žodyje kvietė kvietė irtis į gilumą, geriau pažinti savo tikėjimą per Marijos asmenį.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Atnaujinti santykio su Marija – į Mariologinį kongresą Trakuose

  Gruodžio 8–10 dienomis Trakuose įvyks Mariologinis kongresas. Tris dienas vyksiantis renginys organizuojamas švenčiant Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejų. Švenčiant Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, metus, gruodžio 8–10 dienomis Trakuose vyks Mariologinis kongresas. Pirmoji kongreso diena - penktadienis skirtas jaunimui, šeštadienį – pagrindinę kongreso dieną – vyks konferencija, sekmadienį– Bendruomenės diena.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • ALFA kurso dalyvių savaitgalis Senųjų Trakų vienuolyne

  Gruodžio 1 d. vakarą mes, „Alfa“ kurso dalyviai, išvykome į Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolyną. Vieni skubėjome po darbų ar šiek tiek pailsėję, kiti po Šv. Mišių. Kai kurie į vienuolyną vykome pirmą kartą, kiti jau turime rekolekcijų vienuolyne patirtį, tačiau visi jaudinomės (o kaip gi bus šį kartą?) ir vykome lydimi savų lūkesčių ir troškimų, tikėdamiesi naujos patirties ir žinių. Penktadienio vakarą ir šeštadienį kartu praleido 30 ALFA kurso dalyvių (dėl darbo ar šeimyninių aplinkybių ne visi galėjo dalyvauti abi dienas).

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Istoriniai Trakų bazilikos varpai atrado savo namus varpinėje

   

  Šiandien, spalio 13 d., penktadienį, lyjant lietui ir siaučiant vėjui įkelti istoriniai Trakų Bazilikos varpai. Jubiliejiniai Lietuvos šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, varpai atrado savo namus varpinėje ir nuo šiol skambės visiems plačiai Trakų žemėje...

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Bazilika – ypatingos garbės titulas bažnyčiai

  Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika

  Nuo šiol į Trakus verta važiuoti ne tik pilies aplankyti ar kibinų paragauti, bet ir užsukti į neseniai bazilika tapusią Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią. Bazilikos titulas šiai bažnyčiai buvo suteiktas rugsėjo 3-iąją. Tradiciniais Trakinių atlaidais buvo pradėtas švęsti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejus.

  Bazilikoje garbinamas malonėmis garsėjantis Dievo Motinos paveikslas buvo pirmasis paveikslas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, karūnuotas Romos popiežiaus dovanotomis karūnomis.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Apaštališkosios Penitenciarijos dekretas dėl Visuotinių atlaidų suteikimo tikintiesiems, lankantiems Trakų baziliką (lietuvių ir lenkų kalbomis)

  APAŠTALIŠKOJI PENITENCIARIJA Švenčiausiosios Mergelės Marijos Trakuose jubiliejaus metu iš dangiškojo Bažnyčios lobyno maloningai suteikia Visuotinius atlaidus, kuriuos nuoširdžiai atgailaujantys ir meilės skatinami Kristaus tikintieji galės gauti įprastinėmis sąlygomis (atlikę sakramentinę Išpažintį, priėmę eucharistinę Komuniją ir pasimeldę Šventojo Tėvo intencijomis) ir skirti taip pat už skaistykloje kenčiančias tikinčiųjų sielas.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Dievo Kulto ir Sakramentų Kongregacijos dekretas dėl bazilikos titulo suteikimo (lietuvių ir lenkų kalbomis)

  Jo Ekscelencijos Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo prašymu, kurį jis pareiškė 2017 metų kovo 29 dienos laišku, jame išdėstydamas dvasininkų ir Kristaus tikinčiųjų prašymus bei troškimus, Dievo Kulto ir Sakramentų Kongregacija  Trakų mieste esančią parapinę bažnyčią mielu noru papuošia MAŽOSIOS BAZILIKOS titulu ir kilnumu.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Įvykių arvyvas...
aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias